TÜV AUSTRIA Academy - Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Εταιρεία

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY αποτελεί τον εκπαιδευτικό οργανισμό του TÜV AUSTRIA GROUP και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα, η TÜV AUSTRIA ACADEMY διαθέτει γραφεία και σύγχρονους εκπαιδευτικούς χώρους στη Βιέννη, στην Αθήνα, στο Βουκουρέστι, σε παραρτήματα εντός Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Ηράκλειο Κρήτης) καθώς και σε άλλες χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (π.χ. Κύπρος, Τουρκία, Ιορδανία, Αλβανία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, κ.α.).

Το όραμα της TÜV AUSTRIA ACADEMY είναι αξιοποιώντας τα περισσότερα από 140 χρόνια εμπειρίας και τεχνικής πρωτοπορίας του TÜV AUSTRIA GROUP να αποτελεί έναν κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό δια βίου μάθησης και δια βίου εκπαίδευσης δημιουργώντας, μια διαχρονική και ανθρωποκεντρική σχέση συνεργασίας με τους καταρτιζόμενους, συμβάλλοντας έτσι, στη μετατροπή της γνώσης σε επαγγελματική εξειδίκευση και αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση της επαγγελματικής ταυτότητάς τους καθώς και της επαγγελματικής επιτυχίας και ανέλιξής τους. Βασικοί στόχοι της TÜV AUSTRIA ACADEMY είναι:

 • η προώθηση της δια βίου μάθησης,
 • η αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
 • η ολοκληρωμένη και ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων,
 • η αναγνώριση και κατοχύρωση γνώσεων και δεξιοτήτων,
 • η ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της δια βίου μάθησης μέσω ενεργειών κατάρτισης σε πόλεις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων,
 • η ισότιμη πρόσβαση στην κατάρτιση των ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεσμεύεται να:

 • σχεδιάζει και να αναπτύσσει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην μοναδικότητα των ανθρώπων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • παρέχει τις υπηρεσίες αυτές με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα,
 • ενσωματώνει την ποιότητα ως έννοια και πράξη, σε κάθε στάδιο των εργασιών της,
 • παρακολουθεί συστηματικά τις εκπαιδευτικές της διεργασίες, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση των καταρτιζομένων,
 • αξιολογεί συνεχώς το εκπαιδευτικό και διοικητικό της προσωπικό,
 • επιμορφώνει συνεχώς το εκπαιδευτικό και διοικητικό της προσωπικό βάσει των αξιολογήσεων των πελατών της καθώς και του στρατηγικού της σχεδιασμού για την επίτευξη των στόχων της,
 • υιοθετεί την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών της υπηρεσιών ως το θεμέλιο λίθο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η TÜV AUSTRIA ACADEMY έχει διοργανώσει περισσότερα από 800 εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 12.500 ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, σύμβουλοι επιχειρήσεων, φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. Συνεργάζεται με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το ΤΕΙ Πειραιά, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά κλπ, παρέχοντας στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό, εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY επενδύει διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning). Τα σεμινάρια της διεξάγονται σε:

 • Φυσικές αίθουσες διδασκαλίας, στην έδρα της στην Αθήνα και στα υποκαταστήματα της στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στην Κύπρο
 • Φυσικές αίθουσες διδασκαλίας σε ξενοδοχεία της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Εικονικές αίθουσες διδασκαλίας μέσω διαδικτύου, μέσω πλατφορφμών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, TÜV Academy’s SMARTCLASS
 • Σε χώρους επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν ομάδες στελεχών στο χώρο τους, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις διεξαγωγής (χώρος διδασκαλίας, εργαστήριο Η/Υ, εποπτικά μέσα παρουσιάσεων κλπ).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY είναι σχεδιασμένα με πολλές και διαφορετικές μεθόδους. Το κριτήριο κάθε φορά, για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού αυτών, είναι το ίδιο το πρόγραμμα, αλλά πάνω απ’ όλα οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι απλοί αποδέκτες γνώσης, αλλά πρέπει να μπορούν να σκέφτονται, να σχεδιάζουν, να ενεργούν και να αξιολογούν τις πράξεις τους και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, λαμβάνεται υπόψη ότι οι ενήλικες διαθέτουν εμπειρίες, διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά κίνητρα, διαφορετική θεωρητική γνώση, διαφορετικές παγιωμένες αντιλήψεις.

Για τους λόγους αυτούς, τα προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY εστιάζουν, στη λειτουργικότητα, στη σχετικότητα, στην πολυσυλλεκτικότητα, στη διαλογική και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Στοχεύουν να δώσουν χρήσιμες και άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες, παρακινώντας τους να τις εφαρμόσουν έτσι ώστε η επιχείρηση να μπει σε μια νέα πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης. Μέσω νέων εργαλείων αφομοίωσης της γνώσης, αφού είναι επιστημονικά γνωστό πόσο μικρό ποσοστό μένει στους εκπαιδευόμενους μετά από έναν βομβαρδισμό γνώσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, τεχνικών μεταφοράς της γνώσης στην πράξη, όπως συμμετοχή σε πραγματικές επιθεωρήσεις - πρακτική άσκηση, επενδύουμε στη «δια βίου μάθηση».

Τέλος, εστιάζοντας στη στήριξη της επιχειρηματικής γνώσης και έχοντας πάντα ως αντικειμενικό σκοπό την ανάγκη για δια βίου μάθηση, η TÜV AUSTRIA ACADEMY έχει καθιερώσει το θεσμό των «Αφιερωμένων Ημερών». Πρόκειται για ανοιχτές στο κοινό ενημερωτικές εκδηλώσεις-ημερίδες, επικεντρωμένες σε σύγχρονα και επιλεγμένα θέματα - προβληματισμούς πάνω στην Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, τα Τρόφιμα, την Πληροφορική, Εφοδιαστική Αλυσίδα και τους Τεχνικούς Ελέγχους – Τεχνική Ασφάλεια.
Επίσης η TÜV AUSTRIA HELLAS ως αναγνωρισμένο φορέας εκπαίδευσης από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) μέσω της TÜV AUSTRIA ACADEMY σχεδίασε και πραγματοποιεί σειρά σεμιναρίων που αφορούν σε υπηρεσίες ασφαλείας και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής αναγνώρισης και κύρους υπηρεσίες εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους του κλάδου.
Η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - Επιπέδου 2, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) [Α.Π. ΕΟΠΠΕΠ : 21325/2016, 30295/2016]
Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της και πρεσβεύοντας τη σημασία της διαθεματικής – διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας, καλεί πολύπειρους επιθεωρητές, διακεκριμένους επαγγελματίες και στελέχη από τη Βιομηχανία, πραγματικά διακεκριμένους δασκάλους από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, λειτουργούς από κρατικούς φορείς που διακρίθηκαν για το πείσμα τους να παράξουν αποτέλεσμα και να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, ανθρώπους οι οποίοι θα προσεγγίσουν, θα αναλύσουν, θα μεταφέρουν γνώση και θα θέσουν τους δικούς τους προβληματισμούς.

Ποιοί είμαστε

Οι εισηγητές μας

Αγαπητού Μαρία

Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Συστημάτων Διαχείρισης κ

Αγγελούδης Χαράλαμπος

Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης, Χημικός

Βαρδαλάχου Ιακωβίνα

Φυσικός Msc στα Ηλεκτρονικά και τη Ραδιοηλεκτρολογία

Γεωργόπουλος Νίκος

Cyber Privacy Risks Insurance Advisor

Γιαννακάκης Γιάννης

Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο

Γκιώνης Νικόλαος

Επικεφαλής Επιθεωρητής GFSI & Συστημάτων Διαχείρισης, Τεχνολόγος

Γραμματής Δημήτρης

Απόφοιτος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ζαμπός Γεώργιος

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Ζουρίδης Γεώργιος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Καββαδίας Νίκος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καμπρούδη Ελένη

Χημικός

Λουμπάκη Ελευθερία

Τεχνολόγος Τροφίμων

Μαρκετάκης Ιωάννης

Μπάκα Θεανώ

Γεωπόνος

Μπαλτάς Βασίλειος

Business Unit Director / Palirria – Bulgaria s.a.

Νιχωρλής Χρήστος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ξημεράκης Φανούριος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παπανδρεάδης Νεκτάριος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Σταυροπούλου Έλενα

Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γ

Τσολίδου Βικτωρία

Lean Six Sigma Master Black belt

Χαραλαμπίδου Σουσάννα

Γεωπόνος - Τεχνολόγος Τροφίμων

Χατζηάστρου Χρήστος

Χημικός

Χατζοπούλου Ηρώ

MSc στην Φυσική των Υλικών και MSc στην Πληροφορική

Χρήστος Νομικός

Οικονομολόγος

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο