TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 8: LEAD AUDITOR

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 8: LEAD AUDITOR

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 8: LEAD AUDITOR

Το πενθήμερο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει την κατανόηση του Προτύπου όσον αφορά στο πρωτόκολλο, στις απαιτήσεις και στον τρόπο μιας αποτελεσματικής επιθεώρησης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν έναν εμπεριστατωμένο οδηγό για τις απαιτήσεις του προτύπου και θα μάθουν πώς να αναλαμβάνουν μία επιθεώρηση BRCGS, συμπεριλαμβανομένου του αποτελεσματικού σχεδιασμού, της διεξαγωγής και της αναφοράς της επιθεώρησης. Οι τεχνικές επιθεώρησης θα εξασκηθούν και θα αναπτυχθούν, ώστε να συμπεριληφθούν οι ικανότητες των επιθεωρητών που απαιτούνται από τους ελεγκτές του συστήματος της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν προηγούμενη γνώση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και του ελέγχου στον σχετικό τομέα παραγωγής και να έχουν ολοκληρώσει ένα μάθημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) διάρκειας τουλάχιστον δύο ημερών.

Στο τέλος του μαθήματος αξιολογούνται με εξετάσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης που απαιτείται για να γίνει κάποιος επιθεωρητής BRCGS. 

Πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η γνώση / μελέτη του προτύπου.

Σε ποιους απευθύνεται: 

 • Επιθεωρητές φορέων πιστοποίησης ή νέους επιθεωρητές που επιθυμούν να εγγραφούν 
 • Τεχνικούς διευθυντές και διευθυντές ποιότητας που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος τη διαδικασία ελέγχου 
 • Συμβούλους

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Κατανοήσουν το ιστορικό και τα οφέλη του Παγκόσμιου Προτύπου για την Ασφάλεια των Τροφίμων

 • Κατανοήσουν τη σχέση με άλλα πρότυπα: ISO και GFSI-benchmarked Standards

 • Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις ρήτρες και τις δηλώσεις προθέσεων

 • Κατανοήσουν τη μεθοδολογία ελέγχου του BRCGS, το πρόγραμμα εγγραφής και τα συστήματα αιφνιδιαστικών ελέγχων

 • Γνωρίζουν πώς να κλείνουν μία επιθεώρηση και να αντιμετωπίζουν τις διορθωτικές ενέργειες

 • Γνωρίζουν πώς αναρτώνται οι εκθέσεις στον κατάλογο BRCGS και πώς εκδίδονται τα πιστοποιητικά

 • Κατανοήσουν τα οφέλη της καταχώρισης στον κατάλογο BRCGS

 • Κατανοήσουν πώς οι φορείς πιστοποίησης παρακολουθούνται για τη συμμόρφωση από το BRCGS

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών γραπτών εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Επικεφαλής Επιθεωρητή BRCGS. Σε περίπτωση αποτυχίας στις τελικές γραπτές εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης BRCGS.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 40 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 650,00€

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται μία (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο