TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FSSC 22000 V4: January 2017

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FSSC 22000 V4: January 2017

«Νέα έκδοση του Σχήματος FSSC 22000 Version 4: January 2017»

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, συνεπής στην προσπάθεια για ενημέρωση των συνεργατών της για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο της πιστοποίησης, σας ενημερώνει ότι ο οργανισμός FSSC έχει εκδώσει τη νέα έκδοση του σχήματος FSSC 22000 Version 4: January 2017.
Tα αναθεωρημένα έγγραφα του Σχήματος μπορείτε να τα κατεβάσετε δωρεάν από το FSSC 22000 website.
Οι επιθεωρήσεις σύμφωνα με την έκδοση 4 του προτύπου θα αρχίσουν στις 1 Ιανουαρίου 2018.
Στη νέα έκδοση υπάρχουν σημαντικές αλλαγές  στις απαιτήσεις, στη διαδικασία επιθεώρησης, στο εύρος των πεδίων πιστοποίησης αλλά και στη δομή της έκθεσης της επιθεώρησης.
Μερικές από τις κυριότερες αλλαγές αφορούν σε:

♦ Διεξαγωγή Αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων (Unannounced Audits). Τουλάχιστον μία από τις δύο ετήσιες επιτηρήσεις θα είναι υποχρεωτικά απροειδοποίητη (Part 3: Requirements for Certification Process).

♦ Καθορισμός τριών  επιπέδων μη συμμορφώσεων, εισαγωγή της ‘κρίσιμης μη συμμόρφωσης’ (critical nonconformity). Τα ευρήματα της επιθεώρησης θα χαρακτηρίζονται πλέον ως ‘Μη Κύρια Μη Συμμόρφωση’ (Minor nonconformity), Κύρια Μη Συμμόρφωση (Major nonconformity) και Κρίσιμη Μη Συμμόρφωση (Critical nonconformity), ενώ δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση παρατηρήσεων (πεδίων προς βελτίωση). Η έκδοση μιας κρίσιμης μη συμμόρφωσης συνεπάγεται την άμεση παύση του πιστοποιητικού για μέγιστη περίοδο 6 μηνών. (Annex-3-part-4_non conformity grading).

♦ Εισαγωγή νέων επιπρόσθετων απαιτήσεων (additional requirements) για την πρόληψη της εσκεμμένης μόλυνσης του προϊόντος (Part 2: Requirements for Certification).

♦Εισάγονται νέες απαιτήσεις για την Άμυνα για τα Τρόφιμα (Food Defense). Για την προστασία των τροφίμων από εσκεμμένες ενέργειες μόλυνσής τους,  (σαμποτάζ, βανδαλισμό και / ή τρομοκρατία κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει τεκμηριωμένη διαδικασία αξιολόγησης των πιθανών απειλών για την άμυνα των τροφίμων και να θεσπίζει προληπτικά μέτρα απομείωσης των απειλών αυτών. Η αξιολόγηση αυτή, θα πρέπει να επανεξετάζεται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

♦ Εισάγονται νέες απαιτήσεις για την Απάτη στα Τρόφιμα Food Fraud . Η επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει τεκμηριωμένη διαδικασία για την αξιολόγηση του βαθμού τρωτότητας (Vulnerability Assessment) για τον εντοπισμό πιθανών ενεργειών  απάτης σε τρόφιμα (Food Fraud). Μέσω της διαδικασίας αυτής, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει έγκαιρα σχετικές αδυναμίες και να θεσπίζει προληπτικά μέτρα ελέγχου. Η αξιολόγηση αυτή, θα πρέπει να επανεξετάζεται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

♦ Εισαγωγή νέων επιπρόσθετων απαιτήσεων (additional requirements) για τη Διαχείριση των αλλεργιογόνων (Management of allergens),  την Επισήμανση του προϊόντος (Product labelling), την Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος (Environmental monitoring ) (την επικύρωση και την επαλήθευση της μικροβιολογικής υγιεινή του χώρου που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης).

♦ Τυποποίηση της έκθεσης επιθεώρησης με χρήση συγκεκριμένου template το οποίο μαζί με μία σύνοψη των μη συμμορφώσεων θα ανεβαίνει στη βάση του FSSC στα Αγγλικά. (Part-4_annex-4-audit-reporting-template).

♦ Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Σχήματος  σε εταιρίες με  δραστηριότητες  μεταφοράς και αποθήκευσης transport and storage, τροφοδοσίας τροφίμων food service/catering / χονδρικής /λιανικής retail/wholesale industries

♦ Δυνατότητα χρήσης Computer Aided Audit Techniques – CAAT. Οι τεχνικές αυτές χωρίς να υποκαθιστούν την επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, θα αποτελούν βοηθητικά μέσα για την πληρότητά της πχ. για τη συνέντευξη προσώπων που βρίσκονται εκτός εγκατάστασης κατά το χρόνο επιθεώρησης.

♦ Αλλαγές υπάρχουν επίσης και στον υπολογισμό των Α/Η (πχ προβλέπεται η προσθήκη επιπλέον 0,5 Α/Η όταν απαιτείται μεταφραστής)  (Annex 2-part-4_audit time calculation).

♦ Οι αλλαγές στα προσόντα των επιθεωρητών αναλυτικά υπάρχουν στο Annex 5 -part-4- Auditor Competence (πχ για τη διατήρηση του status απαιτούνται το λιγότερο πέντε (5) επιτόπιες GFSI επιθεωρήσεις ανά έτος, σε διαφορετικούς οργανισμούς από τις οποίες τουλάχιστον τρεις (3) θα είναι FSSC 22000 επιθεωρήσεις ).

♦ Auditor rotation: O ίδιος επιθεωρητής δεν μπορεί να διενεργήσει επιθεώρηση στην ίδια εγκατάσταση για περισσότερους από 2 τριετείς κύκλους επιθεώρησης ή μετά από 6 έτη (Part 4: Requirements for Certification Bodies).

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Μαθησιακά αποτελέσματα

Παρουσίαση των νέων και αναθεωρημένων απαιτήσεων του Σχήματος FSSC 22000.

Σύγκριση προηγούμενης και νέας έκδοσης, ομοιότητες, διαφορές.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων που είναι πιστοποιημένες ή σκοπεύουν να πιστοποιηθούν με το πρότυπο FSSC 22000, σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων και σε συμβούλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000.

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο