TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΤΕΧΝΙΚΩΝ - Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

* το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Ο Ν.4412/2016 και ο Ν. 4782/2021 με τις συνεχείς τροποποιήσεις τους, καθώς επίσης και των  ΚΥΑ 117384/26-10-2017, Ν.4605/19 και π.δ.71/2019, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση των εννοιών των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών και την εισαγωγή των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης στις εκάστοτε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Σκοπός - Οφέλη

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη Αναθετουσών Αρχών σχετικά με: 

 • Την κατανόηση εννοιών, αρχών, συμφώνων και πρακτικών των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών των Αναθετουσών Φορέων 
 • Την αναγνώριση της σπουδαιότητας της δημιουργίας και χρήσης των τευχών δημοπράτησης των δημοσιών συμβάσεων έργων και μελετών
 • Τα θέματα εισαγωγής των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΕΣΗΔΗΣ 
 • Τη δημιουργίας διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ με τον ανάλογο συστημικό αριθμό 
 • Τον ορισμό των μέλων των επιτροπών διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του εντύπου της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ 
 • Την εισαγωγή τροποποιήσεων, μεταφοράς ημερομηνιών υποβολής οικονομικών προσφορών και ημερομηνιών αποσφράγισης οικονομικών προσφορών σε ήδη αναρτημενο διαγωνισμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
 • Την επικοινωνία των Αναθετουσών Φορέων με τους Οικονομικούς Φορείς μέσω της "επικοινωνίας" της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Θεματολογία

 • Εισαγωγή σε έννοιες δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών κατά το Ν.4412/2016, διαγωνισμοί κάτω των ορίων, άνω των ορίων, συνοπτικοί διαγωνισμοί.
 • Ενδιαφερόμενα μέρη: Αναγνώριση, Προτεραιοποίηση, Διάλογος
 • Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ανάρτηση των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ
 • Ανάλυση των διατάξεων του νομικού πλαισίου των Αναθετουσών Αρχών σε διαγωνισμούς (Ν.4412/16, ΚΥΑ117384/26-10-2017, Ν.4605/19, π.δ.71/2019).
 • Ανάλυση των πρότυπων τευχών Διακήρυξης μελετών της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, χαμηλότερη τιμή άνω και κάτω των ορίων, βέλτιστη τιμή άνω κάτω των ορίων
 • Ανάλυση των πρότυπων τευχών Διακήρυξης έργων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, άνω και κάτω των ορίων
 • Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ανάρτηση των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 • Παράδειγμα εισαγωγής τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 • Επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με τους Οικονομικούς φορείς .
 • Δημιουργία εντύπων οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 • Ορισμός μελών Επιτροπής διαγωνισμών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Γενικών Διευθύνσεων και Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των δημοσίων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, έργων και μελετών όλων των Αναθετουσών Αρχών.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300,00€ 

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με την Εισηγήτρια

Η  κα. Ειρήνη Ζαχαριαδάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό μητρώου ΕΒ09261. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με τίτλο: «ΜΒΑ για Μηχανικούς (Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς)», από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής – Πολιτικής Μηχανικής και Γεωδαισίας της Σοφίας στη Βουλγαρία.

Είναι προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων / συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ανήκει στο μητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με πολλές διδακτικές ώρες στο ενεργητικό της, αναφορικά με θέματα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας διαχείρισης δημόσιων έργων, Ν4412/2016, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.α. Ανήκει, επίσης,  στο μητρώο εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ –ΛΑΕΚ.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας και έχει πιστοποίηση για άριστη γνώση της Βουλγάρικης και της Αγγλικής γλώσσας.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο