TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚτίζοÜμε με γνώση και ασφάλεια

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚτίζοÜμε με γνώση και ασφάλεια

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΚτίζοÜμε με γνώση και ασφάλεια

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες πληροφορίες που αφορούν στα Δομικά Υλικά (περιγραφή, παραγωγή, χρήση), οι νομικές υποχρεώσεις για την επιλογή και τη χρήση τους, καθώς και οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις, όπως αυτοί ορίζονται. 

Σκοπός - Οφέλη

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν την ιστορική εξέλιξη των δομικών υλικών, ώστε να μπορούν:

 1. Να  περιγράφουν την διαχρονική εξέλιξη της χρήσης των δομικών υλικών και τους τεχνολογικούς – οικονομικούς παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη αυτή
 2. Να διακρίνουν βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και να αναφέρουν προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν, καθώς και παράγοντες που επιδρούν στις ιδιότητες των διάφορων δομικών υλικών
 3. Να περιγράφουν διαδικασίες ελέγχου προδιαγραφών των υλικών και να αξιολογούν ως προς την καταλληλότητα τους , ανάλογα με το είδος της κατασκευής
 4. Να επιλέγουν το σωστό δομικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες τους –απαιτήσεις των
 5. Να μπορούν να κατανοούν την συμπεριφορά των δομικών υλικών με βάση τις ιδιότητες των
 6. Να  ενημερωθούν σε νέες τεχνολογίες των δομικών  υλικών και να παρουσιαστούν σύγχρονα πράσινα υλικά
 7. Να εκπαιδευτούν  σε θέματα πιστοποίησης δομικών υλικών εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων, προδιαγραφών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, νομοθεσίας και τεχνολογιών πράσινων υλικών,  σχέσης κόστους μεταξύ νέων πιστοποιημένων και παλαιών υλικών, υφισταμένης νομοθεσίας στα δομικά υλικά και νέων ευρωπαϊκών κανονισμών.

Θεματολογία

1. Παρουσίαση των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στα έργα

Θα περιγραφούν περισσότερα από δέκα δομικά υλικά π.χ Αδρανή, Τσιμέντο, Σκυρόδεμα, Ασφαλτικό σκυρόδεμα, Κονιάματα, Οικοδομικά Τούβλα, Ιστοί κ.α

 • Περιγραφή –Προέλευση Γενικά Χαρακτηριστικά ενός εκάστου Δομικού υλικού
 • Τρόποι παραγωγής, Επιλογή Επεξεργασία
 • Ιδιότητες των  δομικών υλικών
 • Έλεγχοι –Αξιολόγηση των δομικών υλικών με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων
 • Χρήσεις των Δομικών υλικών ​

2. Νομικές υποχρεώσεις μελετητών – επιβλεπόντων – κατασκευαστών για την επιλογή των δομικών υλικών που ενσωματώνονται στις κατασκευές 

 • Προδιαγραφές Δημοσίων έργων – ΠΕΤΕΠ
 • Προδιαγραφές εφαρμογών​

3. Ποιότητα, Προδιαγραφές

 • Πράσινα υλικά – τράπεζες πληροφοριών
 • Παλαιάς & νέας τεχνολογίας υλικά (Σχέση κόστους – προδιαγραφών μεταξύ νέων πιστοποιημένων & παλαιών υλικών)
 • Τυποποίηση υλικών
 • Πρότυπα ελέγχου δοκιμών
 • Προδιαγραφές υλικών – τεχνικοί φάκελοι ​

4. Πιστοποίηση Δομικών υλικών

 • Μέθοδοι πιστοποίησης
 • Φορείς πιστοποίησης
 • Επίπεδα πιστοποίησης
 • Δηλώσεις επίδοσης
 • Σημάνσεις κατά CE 

5. Έλεγχος Αγοράς στον Κλάδο των Δομικών Υλικών

 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • Εθνική νομοθεσία ​

6. Έλεγχοι γνησιότητας των Πιστοποιητικών συμμόρφωσης κατά CE

 • Τράπεζες πληροφοριών
 • Υποχρεώσεις φορέων πιστοποίησης
 • Μεθοδολογία αναγνώρισης πλαστών σημάνσεων 

7. Ευρωπαϊκά πρότυπα δομικών υλικών

 • Σύνταξη - Αναθεώρηση προτύπων
 • Δομή – μεθοδολογία – πεδία εφαρμογής
 • Εφαρμογή στην πράξη των προτύπων

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Πολιτικοί Μηχανικοί
 2. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 3. Χημικούς Μηχανικούς
 4. Μεταλλειολόγους Μηχανικούς
 5. Μηχανικούς που ασχολούνται με την ποιότητα
 6. Μελετητές Έργων
 7. Κατασκευαστές Έργων
 8. Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών
 9. Στελέχη Μελετητικών Εταιρειών
 10. Εργοταξιάρχες - Εργοδηγούς 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 20 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 450,00€ 

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Λίγα λόγια για τους εισηγητές:

Αναστάσιος Γέραλης: Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ο.Π.Α και MSc Διαχείριση Αποβλήτων από το ΕΑΠ. Αναλυτής Προγραμματιστής από το ΕΛΚΕΠΑ και  Ειδίκευση στα Υλικά από Institute Center for Professional Advancement  της Χάγης. Διατέλεσε Ερευνητής, Υπεύθυνος Δοκιμών, Ποιότητας  και Διευθυντής στο Τμήμα Παραδοσιακών Δομικών Υλικών για 22 και πλέον έτη, στην ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ενώ έχει συμμετοχή σε περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράμματα για δομικά υλικά BRITE, ΠΑΒΕ, EΣΠΑ κ.α. Είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV AUSTRIA Hellas των Συστημάτων Διαχείρισης των Προτύπων ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 και Δομικών προϊόντων. Υπήρξε συνεργάτης του ΕΛΟΤ, της TUV NORD Hellas για επιθεωρήσεις για FPC για Δομικά Υλικά και άλλα πρότυπα, καθώς και αξιολογητής του ΕΣΥΔ για το πρότυπο ISO 17025. Έχει συνεργαστεί ως εκπαιδευτής σε δημόσια, ιδιωτικά ΙΕΕΚ και στο Υπουργείο Παιδείας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε νέες τεχνολογίες   και έχει εκπαιδευτική εμπορεία ενηλίκων για περισσότερες από 3500 ώρες.

Νικόλαος Μαρσέλος: Πολ/κος Μηχ/κος ΕΜΠ (1973), MSc University of Birmingham, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος. Έχει εργασθεί σε εργοτάξια του Εξωτερικού (Σαουδική Αραβία, Συρία, Κύπρος, κ.λπ.), διεθνών ή μεγάλων τεχνικών έργων και σε αντίστοιχα Ελληνικά εργοτάξια (Ολυμπιακό χωριό 2004, ΝΙΑΡΧΕΙΟ). Έχει διατελέσει Δ/ντής ελέγχου ποιότητας σε μεγάλες εταιρείες ετοίμου σκυροδέματος (ΕΤ ΜΠΕΤΟΝ – Italcementi group, κ.λπ.), σε εργαστήρια δοκιμών (ΕΚΕΤ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – LafargeHolcim group καθώς και στο ΚΕΔΕ / ΥΠΟΜΕΔΙ). Συμμετείχε σε επιτροπές σύνταξης κανονισμών (ΚΤΣ), τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ/ΙΟΚ) και στις τεχνικές  επιτροπές ΕΛΟΤ  ΤΕ20: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ, ΜΕΤΣ / ΥΠΟΜΕΔΙ.

Μαρία Μήτσιου: Πτυχιούχος της επιστήμης της Φυσικής. Επικεφαλής επιθεωρήτρια ISO 9001 και ISO 14001. Δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης έργου, διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας. Εργάστηκε ως διευθύντρια ποιότητας στο Εργαστήριο Δοκιμών Σκυροδέματος Χρυσόστομος Κόκκινος.  Υπεύθυνη για την  εκτέλεση δοκιμών σκυροδέματος, αδρανών υλικών, μελετών συνθέσεως, την λειτουργία του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το ISO 17025. Είχε το ρόλο του συμβούλου για την διαπίστευση του Εργαστηρίου Δοκιμών ADOLAB σύμφωνα με το ISO 17025. Δραστηριοποιήθηκε στον Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS σε υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας.  Εισηγήτρια Σεμιναρίων: Θέμα “ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣTO ISO 14001: 2015”, θέμα “ISO 9001:2015 & Μελέτη Διαχείρισης του Κινδύνου” Α.T.Ε.Ι Πειραιά  (2017), θέμα “Πιστοποίηση Σύμφωνα με το ISO 9001:2008”  ΕΥΔΑΠ Α.Ε  (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης), Ομιλήτρια της ημερίδας « Έλεγχος Ποιότητας Κατασκευών» της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα «Εισαγωγή στο ISO 9001:2008»

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο