TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - EFFECTIVE PRICING. STRATEGY & TACTICS

EFFECTIVE PRICING. STRATEGY & TACTICS

EFFECTIVE PRICING. STRATEGY & TACTICS

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Σκοπός - Οφέλη

Η απολύτως εξειδικευμένη δομή και θεματολογία του προγράμματος εισάγει τους συμμετέχοντες στον πυρήνα και στα μυστικά της τιμολόγησης. Μέσα από πολλές πρακτικές εφαρμογές θα κατανοήσουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των τιμών και θα αποκτήσουν την αναγκαία «οπτική», γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να:

 • ενσωματώνουν στις τιμές τους «Αξία» που θα πληρωθεί από τον πελάτη 
 • διαπραγματεύονται αποτελεσματικά, αλλάζοντας τις πεποιθήσεις των πελατών ως προς την τιμή προς όφελός τους
 • χειρίζονται το «όπλο» της τιμής στρατηγικά και όχι «αντιδραστικά» προκειμένου για να ξεπεράσουν πρόσκαιρα προβλήματα
 • εκτιμούν τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών τους
 • διαβλέπουν πότε έχει νόημα να ανταγωνίζονται ως προς την τιμή και πότε όχι
 • απαντούν έξυπνα και ευέλικτα στον ανταγωνισμό των τιμών

Θεματολογία

 • «Τιμή» Vs «Αξία». Είναι μια «Σωστή» τιμή ταυτόχρονα και «Δίκαιη»;
 • Value Creation Vs Value Capture. Γιατί η Δημιουργία Αξίας δεν μιλά από μόνη της για Κέρδη;
 • Distinctive Value Drivers. «Οδηγοί» Αξίας με επίκεντρο το Προϊόν και τον Πελάτη 
 • Η  Δυναμική της τιμής ως Συντελεστής Παραγωγής Κερδών
 • Στόχοι Marketing & Στρατηγικές Τιμολόγησης
 • Μέθοδοι Καθορισμού τιμών. Ποια Κόστη εμπλέκονται στην τιμολόγηση
 • Market - oriented Pricing. Ο παράγοντας «Ζήτηση» και το «Νεκρό Σημείο»
 • Πώς μια τιμή που καλύπτει τα Κόστη μπορεί να Υπονομεύει τα Κέρδη;
 • Πώς μια τιμή για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μπορεί να Υπονομεύει τα Κέρδη;
 • Τιμολόγηση για Παρακίνηση Ζήτησης & Διάθεση Πλεονάσματος
 • Value-based Pricing. Το «κλειδί» της Εκλαμβανόμενης αξίας
 • Προσδιορισμός τιμής βάσει προκαθορισμένου ROI
 • Benefit - oriented Pricing. Πώς τα χειροπιαστά Οφέλη οδηγούν σε Υπερκέρδη
 • Competition - based Pricing. Πόσο καλά κατέχετε το …. «παιχνίδι» των τιμών;
 • Differentiated Pricing. Πως δεν θα … «αφήσετε χρήματα επάνω στο τραπέζι»
 • Πολιτικές Τιμολόγησης. Εργαλεία & Τεχνικές καθορισμού «Τελικών» τιμών
 • Εκπτώσεις & Κερδοφορία. Σημεία Ελέγχου για την αποφυγή Λαθών που κοστίζουν

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για στελέχη, τα οποία αναλύουν, σχεδιάζουν, προτείνουν και εγκρίνουν την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεών τους. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development, νέους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που λανσάρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά, αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τιμών ή/και, γενικότερα, δυσκολεύονται να «περάσουν» τιμές αντάξιες της πραγματικής «Αξίας» που προσφέρουν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

 • 350,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • 280,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και έχει μετεκπαιδευτεί στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης (MBA in Corporate Strategy & Finance) και στο Cambridge Judge Business School (General Management) στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και έχει μετεκπαιδευτεί στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης (MBA in Corporate Strategy & Finance) και στο Cambridge Judge Business School (General Management) στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο