TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: NEW GENERATION COURSES - OPERATIONAL RISK MANAGEMENT (ORM)– MATRIX – CUBE / SCALE / PLAN

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT (ORM)– MATRIX – CUBE / SCALE / PLAN

H TUV Austria Hellas παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ‘’ OPERATIONAL RISK MANAGEMENT / Επιχειρησιακής Διαχείρισης της Επικινδυνότητας’’ που είναι κατάλληλη και δύναται να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις διαχείρισης βιομηχανικών, επιχειρηματικών, οικονομικών και κοινωνικών κινδύνων καθώς είναι ταυτόχρονα και ποιοτική και ποσοτική.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιληφθούν και να διακρίνουν οι συμμετέχοντες τις έννοιες περί την επικινδυνότητα [κίνδυνος, πηγή κινδύνου, επικινδυνότητα, συνέπεια (ατύχημα) ] και τι συνιστά η διαχείρισή τους.

Η ΕΔΕ (ORM) είναι μία μέθοδος επιχειρησιακής διαχείρισης της επικινδυνότητας και συνιστά μια αποτελεσματική πρακτική για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων καταστάσεων και απροσδόκητων απειλών η οποία χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται από τις σπουδαιότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κόσμο.

Η μεθοδολογία ΕΔΕ (ORM) ως εργαλείο διοίκησης,

-   αντιμετωπίζει την επικινδυνότητα ολιστικά και όχι μονόπλευρα και αναφέρεται περισσότερο στην ευρύτερη έννοια της επικινδυνότητας παρά στον κίνδυνο.

-   προσδιορίζει (βλέπει) τις δύο διαστάσεις της επικινδυνότητας: την πιθανότητα και τη σοβαρότητα.

-   κρίνεται κατάλληλη και ιδανική ώστε να εφαρμοσθεί στην περίπτωση διαχείρισης βιομηχανικών, επιχειρηματικών, οικονομικών και κοινωνικών κινδύνων καθώς είναι ταυτόχρονα και ποιοτική και όχι μόνο ποσοτική όπως π.χ. οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική.

Tα στάδια εφαρμογής της ΕΔΕ είναι:

1. Αναγνώριση του κινδύνου / 2. Εκτίμηση του κινδύνου / 3. Λήψη μέτρων - αποφάσεων / 4. Εφαρμογή των μέτρων - αποφάσεων /5. Παρακολούθηση ( Follow up)  της κατάστασης.

Επιπρόσθετα, θα αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν, πότε

1. ένας κίνδυνος μπορεί να μετατραπεί σε "ατύχημα" και να θεωρείται πως θα μπορούσε να αποφευχθεί αν εφαρμοσθούν μέτρα πρόληψης (proactive measures).

2. ένας κίνδυνος μπορεί να μετατραπεί σε "ατύχημα" και έχει τουλάχιστον μία γενεσιουργό αιτία (Root cause factor). Αν εξαλειφθεί αυτή η γενεσιουργός αιτία, τότε το "ατύχημα" θα αποφευχθεί πλήρως.

3. άλλοι έμμεσοι παράγοντες (indirect factors) μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα και σοβαρότητα ενός κινδύνου ο οποίος θα εξελιχθεί σε  πιθανό "ατύχημα".

Με την εφαρμογή ΕΔΕ προβλέπεται η κωδικοποίηση της επικινδυνότητας με τη βοήθεια πίνακα (Risk Matrix - Cube) που βοηθά στην καλύτερη εκτίμηση της συνολικής επικινδυνότητας με συντεταγμένες την πιθανότητα και την σοβαρότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

Η μεθοδολογία ΕΔΕ (ORM) ως εργαλείο διοίκησης έχει αποδειχθεί ότι είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις οποινδήποτε  χαρακτήρα αν έχουν, σε βιομηχανίες, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, σε τραπεζικές, υγειονομικές  και πολλές άλλες όλων των μεγεθών και απευθύνεται σε στελέχη μεσαίου επιπέδου και άνω.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα (διαφάνειες σε ελληνική και αγγλική γλώσσα).

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Διάρκεια:  24 ώρες – Τιμή: 450 ευρώ

Σχετικά με τον Εισηγητή

Βασίλειος Μπαλτάς, Business Unit Director / Palirria – Bulgaria s.a.

Ο Βασίλειος Μπαλτάς διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης εργοστασιακών και επαγγελματικών χώρων. Υπήρξε για σειρά ετών Διευθυντής εργοστασίων μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποίησε τις σπουδές του σε Γαλλία και Ελλάδα και κατέχει (α) πτυχίο στη Βιομηχανία της Αεροδιαστημικής και προωθητικών κινητήρων(turbojet), από το πανεπιστήμιο Paul Sabatier / Institute of Technology στην Τουλούζη- Γαλλία (β) πτυχίο, Master in Marekting & Communication από το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) '' στην Αθήνα- Ελλάδα.

Γνωρίζει και επικοινωνεί στην Γαλλική και Αγγλική.

Εργάστηκε για περισσότερο από 30 χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ) σαν Διευθυντής Ποιότητας, ακολούθως Διευθυντής του εργοστασίου Αεροκατασκευών και στη συνέχεια Διευθυντής Μάρκετινγκ & Πωλήσεων, και από το 2011 ενσωματώθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας Tata Aerospace – Sikorsky (TASL / India) στην οποία εργάστηκε για 4 περίπου χρόνια (2011–2015) σαν Διευθυντής εργοστασίου και ακολούθως Τεχνικός Διευθυντής, στο πρόγραμμα κατασκευής της ατράκτου των ελικοπτέρων S-92 για την Αμερικανική εταιρεία Sikorsky. Με την επιστροφή στην Ελλάδα (Φεβ. 2015), εργάστηκε σαν Διευθυντικό Στέλεχος (Business Unit Director) σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας (SABO S.A.,  PALIRRIA S.A.) στις οποίες διετέλεσε εξαιρετικό και πρωτοπορειακό έργο στην οργάνωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του στην Αεροπορική Βιομηχανία σε Ελλάδα και Ινδία, έχει συνεργαστεί στενά με τις σημαντικότερες Αεροδιαστημικές παγκοσμίως εταιρείες και οργανισμούς (USAFE, Lockheed Martin, Boeing, GE, P&W, Sikorsky, Hawker Beechcraft, Airbus / EADS, Dassault Aviation, Alenia, THALES , SAAB, EMBRAER, Raytheon, TATA Aerospace, CASA, Diehl Defence GmbH, κ.λπ.) και επέκτησε θεμελιώδεις εμπειρίες στον τομέα της βιομηχανίας αεροναυτικής και του τρόπου λειτουργίας οργανισμών του κλάδου αυτού.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, καθόσον τις εφάρμοσε ευρέως στην πολύχρονη καριέρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις πλέον σύγχρονες επιχειρηματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, όπως, Kaizen, TPS (Toyota Production System) 5S, zero access, VSM, BSC / KPI, PDCA, OEE, KANBANΚ, Fishbone, Poka Yoke, κ.α. και στις τεχνικές ανάλυσης κινδύνων και σχεδίων μετριασμού-εξάλειψής των (Risk Analysis & Mitigation Plan).

Είναι κάτοχος πτυχίου 6sigma, επιπέδου ΄΄Black Belt holder΄΄ από την General Electric και υπήρξε επικεφαλής της ομάδας εργασίας που πέτυχαν αναγνώριση και απέσπασαν το βραβείο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Αριστείας (EFQM) για την  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και του βραβείου Business Excellence Award για την εταιρεία SABO S.A. αργότερα. Διετέλεσε συντονιστής στην αξιολόγηση κινδύνων και την κατάρτιση του εμπορικού & στρατηγικού σχεδίου στην πρώτη φάση (προετοιμασία φακέλων προτάσεων RFQ) νέων μεγάλων διεθνών έργων για την ΕΑΒ και την ΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄.

Είχε οριστεί ως ειδικός συντονιστής για τη θέσπιση στόχων και δεικτών απόδοσης της εταιρείας (΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄ / Ινδία) μέσω της προσέγγισης Balanced ScoreCard & KPI και του σχεδίου παρακολούθησής τους μαζί με την εκπόνηση τεκμηριωμένων (εγγράφων) διαδικασιών.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο