TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: NEW GENERATION COURSES - O.E.E. – OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS

O.E.E. – OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS

H TÜV Austria Hellas παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ‘’υπολογισμός της συνολικής ή τμηματικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας εξοπλισμού και εργαζομένων’’ των επιχειρήσεων και οργανισμών’’. 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Η συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού (ΟΕΕ) είναι μια διεθνής μέθοδος μέτρησης της απόδοσης του εξοπλισμού (των μέσων) και των εργαζομένων.

Με βάση το αποτέλεσμα (ημερήσιο ή μηνιαίο δείκτη) που δημιουργείται με βάση τον ΟΕΕ είναι δυνατό στη συνέχεια να ληφθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την μικρή απόδοση μιας επιχείρησης ή να βελτιωθεί η υφιστάμενη. 

Η μέθοδος ΟΕΕ, παρέχει ένα σταθερό και αποδεδειγμένο τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας και άλλων μεθοδολογιών, όπως το Lean Manufacturing, των εργαλείων TPM και άλλων δράσεων αύξησης της παραγωγικότητας.

Μετράει τις απώλειες παραγωγικότητας από το χρόνο καθυστέρησης, μετράει τις απώλειες από τους αργούς κύκλους και άλλους παράγοντες που προκαλούν τη λειτουργία της διαδικασίας σε λιγότερο από τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, μετράει τις απώλειες και το κόστος από τα μη συμμορφούμενα προϊόντα / υπηρεσίες, κατατάσσει την αποτελεσματικότητα λειτουργίας ενός οργανισμού σε μια παγκόσμια κλίμακα (> / = 85% OEE παγκόσμιας κλάσης εταιρεία

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με:

  • την κατανόηση εννοιών, αρχών και πρακτικών σε θέματα παραγωγής, παραγωγικότητας, κόστος μη-ποιότητας, διαθεσιμοτητας εξοπλισμού και εργαζομένων, οργάνωσης παραγωγής σύμφωνα με στοιχειοθετημένες αρχές και κατευθύνσεις.

•       την αναγνώριση της σπουδαιότητας της μέτρησης της απόδοσης του εξοπλισμού για την λήψη διορθωτικών μέτρων προς  βελτίωσή του.   

  • την εκπαίδευση στον τρόπο που μεθοδεύεται και εφαρμόζεται μια μεθοδολογία προσδιορισμού των παραμέτρων απόδοσης και αποτελεσματικότητας των μέσων και των πόρων μιας επιχείρησης για επίτευξη ποιότητας διεργασίας, ροής εργασίας και αξιοποίησης του χρόνου.
  • την προσήλωση των εργαζομενων σε ένα πλαίσο ‘’συνεχούς βελτίωσης’’ (continuous improvement) μέσω της μέτρησης της απόδοσης και δράσεων για βελτίωση.
  • την πλήρη αξιοποίηση των διατιθέμενω πόρων της επιχείρησης (υλικά, άνθρωποι, χρόνος, χώροι, εξοπλισμός, κτλ)
  • την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας συγκριτικής ‘’άμιλλας’’ και κλίματος με προσανατολισμό την αποτελεσματικότητα και την αποδεκτή απόδοση.  
  • την ανάπτυξη και βελτίωση περαιτέρω του πνεύματος βελτίωσης από όλους στην εργασία και τις αποδοτικής αξιοποίησης των πόρρων ( εξοπλισμό και ανθρώπους).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε στελέχη μεσαίων και υψηλών επιπέδων ιεραρχίας κάθε επιχείρησης. Επίσης αφορά σε εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η ευθύνη λειτουργίας συγκεκριμένων τμημάτων εργασίας . 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα (διαφάνειες σε ελληνική και αγγλική γλώσσα).

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Διάρκεια:  16 ώρες – Τιμή: 350 ευρώ

Σχετικά με τον Εισηγητή

Βασίλειος Μπαλτάς, Business Unit Director / Palirria – Bulgaria s.a.

Ο Βασίλειος Μπαλτάς διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης εργοστασιακών και επαγγελματικών χώρων. Υπήρξε για σειρά ετών Διευθυντής εργοστασίων μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποίησε τις σπουδές του σε Γαλλία και Ελλάδα και κατέχει (α) πτυχίο στη Βιομηχανία της Αεροδιαστημικής και προωθητικών κινητήρων(turbojet), από το πανεπιστήμιο Paul Sabatier / Institute of Technology στην Τουλούζη- Γαλλία (β) πτυχίο, Master in Marekting & Communication από το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) '' στην Αθήνα- Ελλάδα.

Γνωρίζει και επικοινωνεί στην Γαλλική και Αγγλική.

Εργάστηκε για περισσότερο από 30 χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ) σαν Διευθυντής Ποιότητας, ακολούθως Διευθυντής του εργοστασίου Αεροκατασκευών και στη συνέχεια Διευθυντής Μάρκετινγκ & Πωλήσεων, και από το 2011 ενσωματώθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας Tata Aerospace – Sikorsky (TASL / India) στην οποία εργάστηκε για 4 περίπου χρόνια (2011–2015) σαν Διευθυντής εργοστασίου και ακολούθως Τεχνικός Διευθυντής, στο πρόγραμμα κατασκευής της ατράκτου των ελικοπτέρων S-92 για την Αμερικανική εταιρεία Sikorsky. Με την επιστροφή στην Ελλάδα (Φεβ. 2015), εργάστηκε σαν Διευθυντικό Στέλεχος (Business Unit Director) σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας (SABO S.A.,  PALIRRIA S.A.) στις οποίες διετέλεσε εξαιρετικό και πρωτοπορειακό έργο στην οργάνωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του στην Αεροπορική Βιομηχανία σε Ελλάδα και Ινδία, έχει συνεργαστεί στενά με τις σημαντικότερες Αεροδιαστημικές παγκοσμίως εταιρείες και οργανισμούς (USAFE, Lockheed Martin, Boeing, GE, P&W, Sikorsky, Hawker Beechcraft, Airbus / EADS, Dassault Aviation, Alenia, THALES , SAAB, EMBRAER, Raytheon, TATA Aerospace, CASA, Diehl Defence GmbH, κ.λπ.) και επέκτησε θεμελιώδεις εμπειρίες στον τομέα της βιομηχανίας αεροναυτικής και του τρόπου λειτουργίας οργανισμών του κλάδου αυτού.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, καθόσον τις εφάρμοσε ευρέως στην πολύχρονη καριέρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις πλέον σύγχρονες επιχειρηματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, όπως, Kaizen, TPS (Toyota Production System) 5S, zero access, VSM, BSC / KPI, PDCA, OEE, KANBANΚ, Fishbone, Poka Yoke, κ.α. και στις τεχνικές ανάλυσης κινδύνων και σχεδίων μετριασμού-εξάλειψής των (Risk Analysis & Mitigation Plan).

Είναι κάτοχος πτυχίου 6sigma, επιπέδου ΄΄Black Belt holder΄΄ από την General Electric και υπήρξε επικεφαλής της ομάδας εργασίας που πέτυχαν αναγνώριση και απέσπασαν το βραβείο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Αριστείας (EFQM) για την  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και του βραβείου Business Excellence Award για την εταιρεία SABO S.A. αργότερα. Διετέλεσε συντονιστής στην αξιολόγηση κινδύνων και την κατάρτιση του εμπορικού & στρατηγικού σχεδίου στην πρώτη φάση (προετοιμασία φακέλων προτάσεων RFQ) νέων μεγάλων διεθνών έργων για την ΕΑΒ και την ΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄.

Είχε οριστεί ως ειδικός συντονιστής για τη θέσπιση στόχων και δεικτών απόδοσης της εταιρείας (΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄ / Ινδία) μέσω της προσέγγισης Balanced ScoreCard & KPI και του σχεδίου παρακολούθησής τους μαζί με την εκπόνηση τεκμηριωμένων (εγγράφων) διαδικασιών.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο