TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: NEW GENERATION COURSES - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5WHY – ROOT CAUSE ANALYSIS

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5WHY – ROOT CAUSE ANALYSIS

H TÜV Austria Hellas παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέθοδος 5WHY – Root Cause Analysis για εντοπισμο και ανάλυση των αιτιών ενός προβλήματος ή γενικά μιας ανεπιθύμητης κατάστασης (από την συνέπεια στη ρίζα του προβλήματος με 5 φορές ‘’γιατί’’). 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Η μεθοδολογία 5Whys είναι μια επαναληπτική τεχνική αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιείται για να διερευνήσει τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος που υποκρύπτουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο πρωταρχικός στόχος της τεχνικής είναι να προσδιορίσει τη βασική αιτία ενός ελαττώματος ή ενός προβλήματος επαναλαμβάνοντας την ερώτηση "Γιατί;". Κάθε απάντηση αποτελεί τη βάση της επόμενης ερώτησης. Το "5 γιατί’’ προέρχεται από μια μεσοσταθμική παρατήρηση σχετικά με τον αριθμό των ερωτήσεων ‘’γιατί’’  που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με:

  • την χρήση της τεχνικής 5 Whys (5 γιατί)  για την αντιμετώπιση καταστάσεων, τη βελτίωση της ποιότητας και την επίλυση προβλημάτων, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται για την επίλυση απλών ή μέτρια δύσκολων προβλημάτων.
  • την δυνατότητα να διακρίνουν αν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ένα περίπλοκο ή κρίσιμο πρόβλημα ολόκληρο ή ένα μόνο κομμάτι, ή ένα περιορισμένο αριθμό κομμάτων, της έρευνας, όταν, στην πραγματικότητα, θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλαπλές αιτίες. 
  • την χρησιμοποίηση αυτής την απλής τεχνικής, στο να έχουν την δυνατότητα συχνά να πλησιάσουν γρήγορα στη βασική αιτία ενός προβλήματος κάθε φορά που ένα σύστημα, μια κατάσταση ή μια διαδικασία δεν λειτουργεί σωστά.
  • την μεγάλη ευελιξία και απλότητα του εργαλείου 5 Whys το οποίο συνδυάζεται καλά με άλλες μεθόδους και τεχνικές, όπως η Ανάλυση Αιτιών / Ρίζας και συχνά συνδέεται με τη Lean Manufacturing, όπου χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την εξάλειψη πρακτικών που οδηγούν σε σπατάλη. Χρησιμοποιείται επίσης στη φάση ‘’ανάλυσης’’ της μεθοδολογίας βελτίωσης της ποιότητας Six Sigma.
  • την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας βελτιωτικής ‘’άμιλλας’’ και κλίματος αναγνώρισης προσπαθειών  
  • την ανάπτυξη και βελτίωση περαιτέρω του πνεύματος πειθαρχίας από όλους στην εργασίας και τις σωστής εφαρμογής των διεργασιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο προσωπικό και σε στελέχη όλων των επιπέδων ιεραρχίας κάθε επιχείρησης. Επίσης αφορά σε εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η ευθύνη λειτουργίας συγκεκριμένων εργασιών και η αποδοτικότητα καθορισμένων διεργασιών. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα (διαφάνειες σε ελληνική και αγγλική γλώσσα).

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Διάρκεια:  16 ώρες – Τιμή: 350 ευρώ

Σχετικά με τον Εισηγητή

Βασίλειος Μπαλτάς, Business Unit Director / Palirria – Bulgaria s.a.

Ο Βασίλειος Μπαλτάς διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης εργοστασιακών και επαγγελματικών χώρων. Υπήρξε για σειρά ετών Διευθυντής εργοστασίων μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποίησε τις σπουδές του σε Γαλλία και Ελλάδα και κατέχει (α) πτυχίο στη Βιομηχανία της Αεροδιαστημικής και προωθητικών κινητήρων(turbojet), από το πανεπιστήμιο Paul Sabatier / Institute of Technology στην Τουλούζη- Γαλλία (β) πτυχίο, Master in Marekting & Communication από το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) '' στην Αθήνα- Ελλάδα.

Γνωρίζει και επικοινωνεί στην Γαλλική και Αγγλική.

Εργάστηκε για περισσότερο από 30 χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ) σαν Διευθυντής Ποιότητας, ακολούθως Διευθυντής του εργοστασίου Αεροκατασκευών και στη συνέχεια Διευθυντής Μάρκετινγκ & Πωλήσεων, και από το 2011 ενσωματώθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας Tata Aerospace – Sikorsky (TASL / India) στην οποία εργάστηκε για 4 περίπου χρόνια (2011–2015) σαν Διευθυντής εργοστασίου και ακολούθως Τεχνικός Διευθυντής, στο πρόγραμμα κατασκευής της ατράκτου των ελικοπτέρων S-92 για την Αμερικανική εταιρεία Sikorsky. Με την επιστροφή στην Ελλάδα (Φεβ. 2015), εργάστηκε σαν Διευθυντικό Στέλεχος (Business Unit Director) σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας (SABO S.A.,  PALIRRIA S.A.) στις οποίες διετέλεσε εξαιρετικό και πρωτοπορειακό έργο στην οργάνωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του στην Αεροπορική Βιομηχανία σε Ελλάδα και Ινδία, έχει συνεργαστεί στενά με τις σημαντικότερες Αεροδιαστημικές παγκοσμίως εταιρείες και οργανισμούς (USAFE, Lockheed Martin, Boeing, GE, P&W, Sikorsky, Hawker Beechcraft, Airbus / EADS, Dassault Aviation, Alenia, THALES , SAAB, EMBRAER, Raytheon, TATA Aerospace, CASA, Diehl Defence GmbH, κ.λπ.) και επέκτησε θεμελιώδεις εμπειρίες στον τομέα της βιομηχανίας αεροναυτικής και του τρόπου λειτουργίας οργανισμών του κλάδου αυτού.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, καθόσον τις εφάρμοσε ευρέως στην πολύχρονη καριέρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις πλέον σύγχρονες επιχειρηματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, όπως, Kaizen, TPS (Toyota Production System) 5S, zero access, VSM, BSC / KPI, PDCA, OEE, KANBANΚ, Fishbone, Poka Yoke, κ.α. και στις τεχνικές ανάλυσης κινδύνων και σχεδίων μετριασμού-εξάλειψής των (Risk Analysis & Mitigation Plan).

Είναι κάτοχος πτυχίου 6sigma, επιπέδου ΄΄Black Belt holder΄΄ από την General Electric και υπήρξε επικεφαλής της ομάδας εργασίας που πέτυχαν αναγνώριση και απέσπασαν το βραβείο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Αριστείας (EFQM) για την  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και του βραβείου Business Excellence Award για την εταιρεία SABO S.A. αργότερα. Διετέλεσε συντονιστής στην αξιολόγηση κινδύνων και την κατάρτιση του εμπορικού & στρατηγικού σχεδίου στην πρώτη φάση (προετοιμασία φακέλων προτάσεων RFQ) νέων μεγάλων διεθνών έργων για την ΕΑΒ και την ΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄.

Είχε οριστεί ως ειδικός συντονιστής για τη θέσπιση στόχων και δεικτών απόδοσης της εταιρείας (΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄ / Ινδία) μέσω της προσέγγισης Balanced ScoreCard & KPI και του σχεδίου παρακολούθησής τους μαζί με την εκπόνηση τεκμηριωμένων (εγγράφων) διαδικασιών.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο