TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: NEW GENERATION COURSES - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5S

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5S

H TÜV Austria Hellas παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ‘’Εφαρμογή μεθοδολογίας 5S στους εργασιακούς χώρους επιχειρήσεων και οργανισμών’’.  

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Η μέθοδος 5S, επινοήθηκε και εφαρμόστηκε αρχικά από την Toyota Motor Company, βασισμένη στις συνήθεις πρακτικές καθαριότητας και ευταξίας στο χώρο εργασίας μέσω των πέντε αρχών της ταξινόμησης (Seiri), Σετ (Seiton), Shine (seiso), Standardize (seiketsu) και Sustain (shitsuke).

Είναι μια τυποποιημένη μέθοδος που, όταν εφαρμόζεται σωστά, δημιουργεί και διατηρεί έναν οργανωμένο, ασφαλή, καθαρό και αποδοτικό χώρο εργασίας.

Βελτιώνει τον οπτικό έλεγχο και καθιστά προφανή και εύκολα ανιχνεύσιμη οποιαδήποτε μη συμμόρφωση της διαδικασίας.

Μειώνει πολλές μορφές αποβλήτων, μειώνει την υπερβολική κίνηση και την σπατάλη χρόνου, όλα έχουν μια θέση και μια θέση για όλα, βελτιώνει την ασφάλεια , βελτιώνει την αποτελεσματικότητα.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με:

  • την κατανόηση εννοιών, αρχών και πρακτικών σε θέματα οργάνωσης εργοστασιακών και επαγγελματικών χώρων σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της μεθοδολογίας 5S.

•  την αναγνώριση της σπουδαιότητας της οργάνωσης εργοστασιακών και επαγγελματικών χώρων για κάθε επιχείρηση και των ωφελειών που απορρέουν από την εφαρμογή του. 

  • την εκπαίδευση στον τρόπο που μεθοδεύεται και εφαρμόζεται μια ‘’κουλτούρα’’ 5S στην επιχείρηση και, την εξοικείωση του προσωπικού σε θέματα ευταξίας, τακτοποίησης, ασφάλειας στην εργασία, ποιότητα διεργασίας, ροής εργασίας και αξιοποίησης του χρόνου.
  • την προσήλωση των εργαζομενων σε ένα πλαίσο ‘’συνεχούς βελτίωσης’’ (continuous improvement)
  • την πλήρη αξιοποίηση των διατιθέμενω πόρων της επιχείρησης (υλικά, άνθρωποι, χρόνος, χώροι, εξοπλισμός, κτλ)
  • την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας βελτιωτικής ‘’άμιλλας’’ και κλίματος αναγνώρισης προσπαθειών  
  • την ανάπτυξη και βελτίωση περαιτέρω του πνεύματος πειθαρχίας από όλους στην εργασίας και τις σωστής εφαρμογής των διεργασιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε στελέχη μεσαίων και χαμηλών επιπέδων ιεραρχίας κάε επιχείρησης. Επίσης αφορά σε εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η ευθύνη λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων εργασίας . 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα (διαφάνειες σε ελληνική και αγγλική γλώσσα).

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Διάρκεια:  24 ώρες – Τιμή: 450 ευρώ

Σχετικά με τον Εισηγητή

Βασίλειος Μπαλτάς, Business Unit Director / Palirria – Bulgaria s.a.

Ο Βασίλειος Μπαλτάς διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης εργοστασιακών και επαγγελματικών χώρων. Υπήρξε για σειρά ετών Διευθυντής εργοστασίων μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποίησε τις σπουδές του σε Γαλλία και Ελλάδα και κατέχει (α) πτυχίο στη Βιομηχανία της Αεροδιαστημικής και προωθητικών κινητήρων(turbojet), από το πανεπιστήμιο Paul Sabatier / Institute of Technology στην Τουλούζη- Γαλλία (β) πτυχίο, Master in Marekting & Communication από το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) '' στην Αθήνα- Ελλάδα.

Γνωρίζει και επικοινωνεί στην Γαλλική και Αγγλική.

Εργάστηκε για περισσότερο από 30 χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ) σαν Διευθυντής Ποιότητας, ακολούθως Διευθυντής του εργοστασίου Αεροκατασκευών και στη συνέχεια Διευθυντής Μάρκετινγκ & Πωλήσεων, και από το 2011 ενσωματώθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας Tata Aerospace – Sikorsky (TASL / India) στην οποία εργάστηκε για 4 περίπου χρόνια (2011–2015) σαν Διευθυντής εργοστασίου και ακολούθως Τεχνικός Διευθυντής, στο πρόγραμμα κατασκευής της ατράκτου των ελικοπτέρων S-92 για την Αμερικανική εταιρεία Sikorsky. Με την επιστροφή στην Ελλάδα (Φεβ. 2015), εργάστηκε σαν Διευθυντικό Στέλεχος (Business Unit Director) σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας (SABO S.A.,  PALIRRIA S.A.) στις οποίες διετέλεσε εξαιρετικό και πρωτοπορειακό έργο στην οργάνωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του στην Αεροπορική Βιομηχανία σε Ελλάδα και Ινδία, έχει συνεργαστεί στενά με τις σημαντικότερες Αεροδιαστημικές παγκοσμίως εταιρείες και οργανισμούς (USAFE, Lockheed Martin, Boeing, GE, P&W, Sikorsky, Hawker Beechcraft, Airbus / EADS, Dassault Aviation, Alenia, THALES , SAAB, EMBRAER, Raytheon, TATA Aerospace, CASA, Diehl Defence GmbH, κ.λπ.) και επέκτησε θεμελιώδεις εμπειρίες στον τομέα της βιομηχανίας αεροναυτικής και του τρόπου λειτουργίας οργανισμών του κλάδου αυτού.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, καθόσον τις εφάρμοσε ευρέως στην πολύχρονη καριέρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις πλέον σύγχρονες επιχειρηματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, όπως, Kaizen, TPS (Toyota Production System) 5S, zero access, VSM, BSC / KPI, PDCA, OEE, KANBANΚ, Fishbone, Poka Yoke, κ.α. και στις τεχνικές ανάλυσης κινδύνων και σχεδίων μετριασμού-εξάλειψής των (Risk Analysis & Mitigation Plan).

Είναι κάτοχος πτυχίου 6sigma, επιπέδου ΄΄Black Belt holder΄΄ από την General Electric και υπήρξε επικεφαλής της ομάδας εργασίας που πέτυχαν αναγνώριση και απέσπασαν το βραβείο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Αριστείας (EFQM) για την  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και του βραβείου Business Excellence Award για την εταιρεία SABO S.A. αργότερα. Διετέλεσε συντονιστής στην αξιολόγηση κινδύνων και την κατάρτιση του εμπορικού & στρατηγικού σχεδίου στην πρώτη φάση (προετοιμασία φακέλων προτάσεων RFQ) νέων μεγάλων διεθνών έργων για την ΕΑΒ και την ΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄.

Είχε οριστεί ως ειδικός συντονιστής για τη θέσπιση στόχων και δεικτών απόδοσης της εταιρείας (΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄ / Ινδία) μέσω της προσέγγισης Balanced ScoreCard & KPI και του σχεδίου παρακολούθησής τους μαζί με την εκπόνηση τεκμηριωμένων (εγγράφων) διαδικασιών.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο