TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001:2018

Είναι γεγονός ότι, η Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα του εργαζομένου, καθώς επίσης είναι και αναπόσπαστα και ιδιαίτερα μέρη της Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφορίας μίας επιχείρησης. 
 
Στα πλαίσια αυτά, τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βασισμένα σε πρότυπα όπως το ISO 45001, αποτελούν βασικό εργαλείο συστηματοποίησης των ενεργειών για την πρόληψη των ατυχημάτων, όπου ταυτόχρονα προωθούν μεταξύ των άλλων και την καλλιέργεια κατάλληλης κουλτούρας για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΗΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H TÜV AUSTRIA ACADEMY  παρέχει το ΝΕΟ  πιστοποιημένο σεμινάριο “Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας” (16h) , με την αναγνώριση του διεθνή οργανισμού RSTO. Ο Οργανισμός Rescue & Safety Training Organisation (RSTO) είναι ένας αναγνωρισμένος οργανισμός ανάπτυξης και κατάρτισης, ο οποίος καθορίζει τα πρότυπα και πιστοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα ασφάλειας και διάσωσης. Ο RSTO στοχεύει στην προώθηση προτύπων ασφάλειας με την εφαρμογή της προληπτικής σκέψης και την προώθηση της  κατάρτισης σε αυτά τα θέματα.

Περισσότερα

Emergency Preparedness (Διαχείριση Κρίσεων – Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων

Η εκπαίδευση αυτή δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους στην διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων.

Περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το νέο πρότυπο  45001:2018, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για τους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στην Συντήρηση, Λειτουργία και Χειρισμό Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών (παπαγαλάκια, τηλεσκοπικοί γερανοί, καλαθοφόρα κλπ) και Περονοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

Περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στον Έλεγχο Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΦΕΚ 1186Β/25-08-2003

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στην Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, όπως αναφέρεται στην Υ.Α.15085/593 (ΦΕΚ1186Β/25 8-2003).

Περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω στη νομοθεσία και σε ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν τους ανελκυστήρες και τις κυλιόμενες κλίμακες.

Περισσότερα

ΑΤΕΧ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε Στελέχη της Βιομηχανίας που είναι επιφορτισμένα με την τήρηση των μεθόδων της «Αντιεκρηκτικής Προστασίας» και την αποφυγή δημιουργίας «Επικίνδυνων Ατμοσφαιρών», καθώς και στους Τεχνικούς Ασφαλείας διαφόρων ειδικοτήτων που καλούνται να εκτιμήσουν τους κινδύνους για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν σε περιπτώσεις δημιουργίας εκρήξιμων ατμοσφαιρών.

Περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ | PED

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τον έλεγχο, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δοχείων πίεσης.

Περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ | WELDING TECHNOLOGY

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με την εισαγωγή στην τεχνολογία συγκολλήσεων.

Περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Πρώτες βοήθειες είναι το σύνολο των πράξεων – ενεργειών, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται με επιδεξιότητα, σε περιπτώσεις κακώσεως ή ξαφνικής ασθένειας, με την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκείνη την στιγμή, υλικών.

Περισσότερα

WORK AT HEIGHT GENERAL APPLICATIONS

This course is designed to assist candidates to understand the fundamentals of work at height safety and applying work at height techniques that is practicable to ensure their safety when working at height.

Περισσότερα

CONFINED SPACE ENTRY

The course is designed for any person in a company / work space who is operating inside or around confined spaces.

Περισσότερα

MOBILE CRANES, OVERHEAD TRAVELLING CRANES, TOWER CRANES OPERATOR

This course is well designed to help candidates who have basic or no experience with crane operations, the course helps to establish theoretical and practical operating practice while gaining considerable experience and understanding of the operating concepts and safe use of cranes.

Περισσότερα

FORKLIFT SAFETY OPERATOR

This course provides essential knowledge and skill to operate the forklift and its attachments in a safe manner.

Περισσότερα

PASSENGER LIFTS SAFETY AND MAINTENANCE

This course provides essential knowledge and skill to maintain passenger lifts and its components in a safe and good operation conditions.

Περισσότερα

SAFE INSTALLATION & USE OF SCAFFOLDINGS AND LADDERS

This course prepare candidates to recognize and understand, avoid all  the hazards.
Associated with scaffoldings being installed and used.
 

Περισσότερα

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο