TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - Έρευνα Ξένων Αγορών

Έρευνα Ξένων Αγορών

Έρευνα Ξένων Αγορών • Σύνταξη Προσφορών & Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης • Εξαγωγική Τιμολόγηση

Σκοπός - Οφέλη

Οι κίνδυνοι που υποκρύπτουν οι Διεθνείς συναλλαγές δεν είναι πάντοτε ορατοί και κατανοητοί από αυτούς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους. Η εξαγωγική απειρία, η συχνά πολύπλοκη διάρθρωση των εμπορικών συμβολαίων, οι διαφορετικές κουλτούρες, οι μεγάλες αποστάσεις, τα διαφορετικά νομίσματα, καθώς και η απουσία μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης και αποδεκτής νομοθεσίας που διέπει το Διεθνές εμπόριο δημιουργούν ασάφειες, δυσκολίες και προβλήματα που μπορούν να στοιχίσουν ακριβά εάν δεν δοθεί εξαρχής η απαιτούμενη προσοχή.

Οι δύο αυτές ημέρες δίνουν λύσεις και προτάσεις για τη σωστή διαχείριση αυτών των προκλήσεων. Ανοίγουν τον δρόμο στα στελέχη και τους νέους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν σωστά τις εξαγωγές τους. Τους εφοδιάζουν με πρακτική, άμεσα εφαρμόσιμη τεχνογνωσία που θα τους βοηθήσει να:

 • ανακαλύψουν αγορές με πραγματικές δυνατότητες για τα προϊόντα τους
 • συνάπτουν σωστά δομημένα, γραπτά Συμβόλαια - Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης, εφαρμόζοντας διεθνώς καθιερωμένες και αποδεκτές πρακτικές
 • ξέρουν να «κτίζουν» τιμές εξαγωγής ανά περίσταση, και να χειρίζονται το «όπλο» της τιμής στρατηγικά, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των εξαγωγών τους

Θεματολογία

Α. Εξαγωγική Προετοιμασία, Έρευνα & Επιλογή Ξένων Αγορών  

 • Θέλω να Εξάγω. Είμαι Έτοιμος; Από πού θα Ξεκινήσω;
 • Ανάλυση Μικρο – Ανταγωνιστικότητας
 • Εκτίμηση Εξαγωγικών Προοπτικών - Κύρια Διλήμματα - Το Πλαίσιο των Αποφάσεων
 • Ποιες είναι Καλύτερες Ξένες Αγορές για τα Προϊόντα μου;
 • Ποιες Πληροφορίες χρειάζομαι για να στηρίξω τις Αποφάσεις μου; Πού θα τις βρω;
 • Έρευνα Ξένων Αγορών. Τεχνικές & Εργαλεία  
 • Συστήματα Ταξινόμησης, Data Banks, Εμπορικοί Κατάλογοι κ.α.
 • Πηγές Εξαγωγικής Πληροφόρησης, Αξιοποίηση Διαδικτύου, Χρήσιμες Ιστοσελίδες
 • Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Υποψήφιων Αγορών
 • Επιλογή «Αγορών - Στόχων»

Β.  Προετοιμασία Προσφορών & Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης

 • Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών. Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού  
 • Κατανοώντας την Φύση των Εξαγωγών - Managing Risk & Relationships, ROI
 • Σύνταξη Εμπορικών Προσφορών. «Πονηρά» σημεία & συνήθη λάθη προς αποφυγή
 • Προφόρμα Τιμολογίου (Pro-forma Invoice) - Ρόλος & Χρήση
 • «Αποδεκτές» Παραγγελίες. Αξιολόγηση & Διαχείριση Αιτημάτων
 • Η σημασία της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας (Order Confirmation)
 • Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής
 • Διαχείριση Μεταβολών των Τιμών & Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
 •  «Λεπτά» Σημεία κατά την προετοιμασία μιας Διεθνούς Εμπορικής Σύμβασης
 • Διαχείριση Αιτημάτων Αποκλειστικότητας - Exclusivity. Pros & Cons, Ελιγμοί
 • Βασικοί Συμβατικοί Όροι - Υπόδειγμα Σύμβασης

Γ. Εξαγωγική Τιμολόγηση  

 • Η Λογική της Εξαγωγικής Τιμολόγησης. Από ποια Αφετηρία θα ξεκινήσω;
 • Κατανοώντας τη Σχέση «Αξίας – Τιμής» - Distinctive Value Drivers
 • «Επίπεδα Αξίας & Συνεισφοράς» στο Προϊόν - Υπηρεσία
 • Παράγοντες που καθορίζουν τις Τιμές στο Διεθνές Περιβάλλον
 • Στόχοι Εξαγωγικού Marketing & Στρατηγικές Τιμολόγησης
 • Balancing Competitiveness & Profitability
 • Μέθοδοι Καθορισμού Τιμών. Cost Plus Vs Target Pricing
 • Τιμολόγηση Πλεονάσματος. Πως επιδρά στα Οικονομικά Μεγέθη της επιχείρησης
 • Ενσωμάτωση των Όρων Incoterms ® 2020 στις Τιμές (Overview)
 • Κτίσιμο Door-to-Door τιμών. Κατηγορίες Εξαγωγικών Εξόδων
 • Price Structure. Εκπτώσεις & Ενδιάμεσοι. Επίπεδα Τιμών & Περιθώρια Κέρδους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι μια στοχευμένη, πρακτική προσέγγιση για τις Ελληνικές επιχειρήσεις που σκέφτονται να επιχειρήσουν ένα άνοιγμα στις Διεθνείς αγορές αλλά δεν γνωρίζουν πως να ξεκινήσουν. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σε νέους επιχειρηματίες που βλέπουν ευκαιρίες στο εξωτερικό και θέλουν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψη των διαπραγματεύσεων και συμφωνιών τους με ξένους πελάτες.

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Περιλαμβάνονται φάκελος, μπλοκ, στυλό, σημειώσεις, βεβαίωση συμμετοχής.

Διάρκεια: 12 ώρες - Κόστος: 350 ευρώ

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης – MBA in Corporate Strategy & Finance – και στο Cambridge Judge Business School – Certificate in General Management – στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση - διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 
 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο