TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - INCOTERMS ® 2020 • Διακανονισμοί Αξιών (DCs) • Ενέγγυος Πίστωση (L/C) • Bank Payment Obligation (BPO)

INCOTERMS ® 2020 • Διακανονισμοί Αξιών (DCs) • Ενέγγυος Πίστωση (L/C) • Bank Payment Obligation (BPO)

INCOTERMS ® 2020 • Διακανονισμοί Αξιών (DCs) • Ενέγγυος Πίστωση (L/C) • Bank Payment Obligation (BPO)

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σας εισάγει στην ειδική ορολογία και τις τεχνικές των εξαγωγών. Θα εκπαιδευτείτε στους αναθεωρημένους Διεθνείς Όρους Παράδοσης Εμπορευμάτων INCOTERMS ® 2020 και στους Διεθνείς Τρόπους Διακανονισμού της αξίας των Φορτωτικών Εγγράφων. Η γνώση της ορθής χρήσης των σύγχρονων πρακτικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων του Διεθνούς εμπορίου θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε την διεθνή ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.

Σκοπός - Οφέλη

Αναλύουμε τους Διεθνείς Όρους παράδοσης εμπορευμάτων INCOTERMS ® 2020, εστιάζοντας στις υποχρεώσεις που αυτοί επιβάλλουν στους συναλλασσόμενους. Αναδεικνύουμε τις προκλήσεις που υποκρύπτουν, προτείνοντας τους κατάλληλους ανά περίσταση τρόπους διαχείρισης. Εξοικειώνουμε τους συμμετέχοντες με τους Διεθνείς Τρόπους Πληρωμής, τη διαδικασία και τα είδη Διακανονισμού «Αξιών» (Collections). Εμβαθύνουμε στην λειτουργία, τα «λεπτά σημεία» και τους τύπους της Ενέγγυας Πίστωσης (L/C) και αξιολογούμε τις λύσεις που προσφέρει η ΒΡΟ (Bank Payment Obligation) - ο καινούριος τρόπος πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο.

Θεματολογία

 • Πότε «παραδίδονται» τα εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
 • Οι αναθεωρημένοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms ® 2020
 • Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2010. Με ποια ζητήματα δεν ασχολούνται
 • Οι Υποχρεώσεις που επιβάλλουν στα Συναλλασσόμενα μέρη ως προς την Μεταφορά, τον  Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων
 • Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείριση Κινδύνων κατά τη Μεταφορά
 • Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια για την καλύτερη κατανόηση των Όρων
 • Κίνδυνοι Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο και Πως Αντιμετωπίζονται
 • Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής εμπορευματικών αξιών
 • Διαχείριση Ανοικτών Πωλήσεων - Open Account
 • Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων - Collections. Είδη Εγγράφων, «Αξιών» & Αποδοχής
 • Ενέγγυος Πίστωση - LC. Τι είναι και Πως Λειτουργεί. Σημεία που χρειάζονται Προσοχή, Πλεονεκτήματα & Δεσμεύσεις, Τύποι Πιστώσεων, ο Ρόλος των Τραπεζών
 • Bank Payment Obligation. Ο καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο
 • «Όροι Κλειδιά» & Στάδια της Διαδικασίας. Πως μοιράζονται οι Ρόλοι και οι Ευθύνες ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη
 • Σύγκριση με τους υπόλοιπους Τρόπους Πληρωμής, Οφέλη για τα Συμβαλλόμενα μέρη

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εξαγωγικών πωλήσεων, εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής & νομικής διεύθυνσης, συμβούλους διεθνούς εμπορίου και επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό και θέλουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα σε σημαντικά ζητήματα των Διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 14 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

 • 380,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • 300,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και έχει μετεκπαιδευτεί στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης (MBA in Corporate Strategy & Finance) και στο Cambridge Judge Business School (General Management) στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο