TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ενισχύστε τις Δεξιότητές σας για Συμφέρουσες Συμφωνίες

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ενισχύστε τις Δεξιότητές σας για Συμφέρουσες Συμφωνίες

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ενισχύστε τις Δεξιότητές σας για Συμφέρουσες Συμφωνίες 

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

Σκοπός - Οφέλη

Η διαπραγμάτευση είναι «τέχνη» αλλά και «άσκηση» στρατηγικής. Προϋποθέτει ισορροπία μεταξύ ικανότητας και διαδικασίας. Το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα βασικά δομικά συστατικά που συνθέτουν μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση, και να αναπτύξετε τις δεξιότητες και την κρίση σας ώστε να γίνετε ικανοί διαπραγματευτές. Θα σας δώσει το έναυσμα να ρίξετε μια αντικειμενική ματιά στο δικό σας διαπραγματευτικό στυλ, να προβληματιστείτε αναφορικά με διαπραγματεύσεις και αποτελέσματα του παρελθόντος, να πειραματιστείτε με νέες προσεγγίσεις και να αποκτήσετε άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις, εργαλεία και μεθόδους, ώστε να:

 • Προετοιμάζεστε συστηματικά και διορατικά στις ιδιαιτερότητες κάθε διαπραγμάτευσης και στη λήψη αποφάσεων
 • Αυξήσετε τα ποσοστά επιτυχημένων εκβάσεων μέσα από την προσαρμογή της διαπραγματευτικής σας προσέγγισης σε διαφορετικές καταστάσεις και άτομα
 • Διατηρείτε καλή διαπραγματευτική σχέση με την άλλη πλευρά και να προσπαθείτε να παράγετε αμοιβαία επωφελείς λύσεις
 • Αποφεύγετε τα συνήθη λάθη, να ξεπερνάτε εμπόδια και να επιλύετε συγκρούσεις και εντάσεις με πελάτες και συνεργάτες

Θεματολογία

•  Κατανοώντας την Φύση της Διαπραγμάτευσης. Στοιχεία & Θεμελιώδεις Αρχές

•  Τα Στάδια της Διαπραγμάτευσης και τα «Σημεία-Κλειδιά» κατά την Προετοιμασία της

•  Διακρίνοντας τα Συμφέροντα πίσω από τις Θέσεις

•  Καθορισμός Πλαισίου & Αρχικής Προσφοράς. Στόχοι & Διαχωριστικές Γραμμές

•  Οι Εναλλακτικές - B.A.T.N.A.- ως πηγή Ισχύος στη διαπραγμάτευση

•  Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης. Καταλληλότητα & Σχεδιασμός Εφαρμογής

•  Παραχωρήσεις & Ανταλλαγές, Ελιγμοί & Τακτικές. Χαρακτηριστικά και Σκοπιμότητά

•  Πότε & Πώς πρέπει να «Κλείσετε»

•  Τα Στυλ των Διαπραγματευτών και οι Τακτικές που θα χρησιμοποιήσουν

•  Αξιολόγηση Δύναμης & Επιρροής

•  Χειρισμός Αδιεξόδων & Αντιμετώπιση Σκληρών Διαπραγματευτών. Κόλπα & Άμυνες

•  Μετακίνηση από «Zero-Sum» θέσεις σε Αμοιβαία Ικανοποιητικές Συμφωνίες

•  Συμβουλές για την Διευκόλυνση της Επικοινωνίας & την Διαχείριση Συναισθημάτων

•  Αντιληπτικές Στρεβλώσεις & Ψυχολογικά Λάθη των Διαπραγματευτών

•  «Ακρόαση» της Γλώσσας του Σώματος - Σημάδια που πρέπει συνειδητά να προσέξουμε

•  Χαρακτηριστικά του Αποτελεσματικού Διαπραγματευτή

Σε ποιους απευθύνεται

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν προϋποθέτει ιδιαίτερα μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ελεύθερους επιχειρηματίες, συμβούλους, στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και, γενικά, σε όσους θέλουν να ενισχύσουν την επιρροή τους και να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες, ώστε να πετυχαίνουν με αυτοπεποίθηση τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους τους στο σημερινό δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 14 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

 • 380,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • 320,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και έχει μετεκπαιδευτεί στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης (MBA in Corporate Strategy & Finance) και στο Cambridge Judge Business School (General Management) στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο