TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

NEGOTIATION & DECISION MAKING. Skills & Strategies for High-Impact Outcomes

Διαπραγματευόμαστε παντού και καθημερινά, συνειδητά ή ασυνείδητα, προφορικά ή μη λεκτικά - με πελάτες και προμηθευτές, συναδέλφους και φίλους, την οικογένειά μας, μια σύμβαση εργασίας, τους όρους ενός συμβολαίου, μια αγοραπωλησία, το ύψος του ενοικίου κ.α. Και είναι οι συμφωνίες μας αυτές που κάνουν τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας, καθώς παίρνουμε αυτό που διαπραγματευόμαστε και όχι αυτό που, ίσως, δικαιούμαστε. Η επιλογή, λοιπόν, δεν είναι στο «Εάν» θα διαπραγματευτούμε αλλά στο «Πώς». Σχεδόν πάντα υπάρχει μια καλύτερη συμφωνία - και για τις δύο πλευρές - αρκεί να ξέρετε που και πως να την αναζητήσετε.

Περισσότερα

Teamwork / Team Building seminars for all staff levels

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι η παροχή εκείνων των γνώσεων και ο εμπλουτισμός των ικανοτήτων & δεξιοτήτων των ατόμων που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν ως στελέχη μιας επιχείρησης.

Περισσότερα

Leadership - Coaching for middle and senior management

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή εκείνων των γνώσεων και ο εμπλουτισμός των ικανοτήτων & δεξιοτήτων των ατόμων που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν ως στελέχη μιας επιχείρησης.

Περισσότερα

Business Coaching

Business Coaching: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι η παροχή επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων σε κάθε επαγγελματία, επιστήμονα αλλά και εργασιακά έμπειρο και ώριμο άνθρωπο, ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα σαν ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας με πρακτικά βήματα, στην συμβουλευτική  των επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Τμήματος Πωλήσεων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Τμήματος Πωλήσεων: ένα ιδιαίτερο κομμάτι στον κόσμο των επιχειρήσεων: είναι γεγονός ότι ο  σχεδιασμός και η οργάνωση των πωλήσεων αποτελεί ιδιαίτερο και νευραλγικό σημείο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης , με βάση τους ανατιθεμένους στόχους υλοποίησης αυτού .Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση του τμήματος  δεδομένου η επιλογή αυτών αποτελεί πρόκληση και συμβάλλει στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον ιδιαίτερο κόσμο των Επιχειρήσεων.

 

Περισσότερα

Talent Management

Είναι γεγονός ότι, το ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρείας αποτελεί το σημαντικότερο «περιουσιακό» της στοιχείο, κι αυτό γιατί αποτελεί την ειδοποιό διαφορά έναντι του ανταγωνισμού της. Τα στελέχη μίας επιχείρησης διαμορφώνουν με άμεσο τρόπο τα τελικά αποτελέσματα και προσδίδουν αξία σε κάθε νέο εγχείρημα του επιχειρηματικού κόσμου.

Περισσότερα

Σύγχρονες Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και επεξήγηση των σύγχρονων μεθόδων εξέρευσα και αναζήτησης εργασίας, μέσω του σχεδιασμού μιας προσωπικής στρατηγικής αναζήτησης πιθανών εργοδοτών, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και προσδοκίες του/της κάθε/καθεμία υποψήφιου/υποψήφιας εργαζόμενου/εργαζόμενης.

Περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιγράφει τι σημαίνει να είναι κάποιος αποτελεσματικός υπάλληλος/στέλεχος και πως μπορεί να κινητοποιηθεί η ενέργεια όλων των εργαζομένων, για να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η ανάπτυξη της επιχείρησης.

Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η αντίληψη που επικρατούσε για χρόνια στον ελληνικό χώρο των επιχειρήσεων, γύρω από τη διαχείριση των δύσκολων πελατών και την αντιμετώπιση των παραπόνων, έχει πλέον ξεπεραστεί. Το άτομο που κατέχει μία «βιβλιοθήκη» από αναρίθμητες τεχνικές και «σωστές κινήσεις», για να εξευμενίσει το δυσαρεστημένο πελάτη, μπορεί να φέρει κάποιες μικρές και σύντομες επιτυχίες, αλλά σε βάθος χρόνου, αυτό που θα βιώσει ο πελάτης είναι η πρόχειρη διευθέτηση του συμβάντος και όχι η βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος που εκείνος ή εκείνη έζησε.

Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίοι θα είναι ικανοί να εκπαιδεύουν με καινοτόμο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H  TUV Austria Hellas σε συνεργασία με την STA παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών». Η σωστή εξυπηρέτηση ξεκινάει από τον εαυτό μας. Αν αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε την ποιοτική εξυπηρέτηση που επιθυμεί ο πελάτης. Θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με επιτυχία προβληματικές καταστάσεις. Το να ξεκινάμε με θετική διάθεση μας δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η θετική μας διάθεση θα δημιουργήσει στους πελάτες θετική εικόνα για εμάς, και για την επιχείρησή μας από την πρώτη στιγμή που θα έρθουν σε επαφή μαζί μας. Και η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.

Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

H TÜV Austria Hellas σε συνεργασία με την STA παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τεχνικές Παρουσίασης». Το να παρουσιάζει κανείς ξεκάθαρα και αποτελεσματικά αποτελεί κλειδί για μπορέσει να μεταδώσει το μήνυμα στο ακροατήριο του. Και σήμερα αυτή η δεξιότητα είναι απαραίτητη σε οποιοδήποτε τομέα. Το πρόγραμμα αυτό, με τη βοήθεια βιντεοσκοπήσεων, θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε το άγχος, θα σας δείξει το "πώς" να κάνετε την παρουσίαση, πώς θα διαρθρώσετε το περιεχόμενο της, πώς να χρησιμοποιήσετε τα οπτικά βοηθήματα και τέλος, πώς να εμπλέξετε το ακροατήριο σας για να γίνει η παρουσίαση σας πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Περισσότερα

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ; ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να μάθουν χρήσιμες τεχνικές και μεθόδους που θα βοηθήσουν στην διαχείριση των κρίσεων, των συγκρούσεων και των παραπόνων των δυσαρεστημένων πελατών.

Περισσότερα

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ; ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο εργασίας τους, είναι η δυσκολία στην είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες τους. Οι δυσκολίες πληρωμής , οι αντιρρήσεις και οι δικαιολογίες για τη μη εξόφληση των οφειλών  αυξάνονται και  πολλές φορές μειώνουν τις πιθανότητες για είσπραξη τους σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Περισσότερα

PERSONAL BRANDING

Το Personal Branding είναι η διαδικασία δημιουργίας και προβολής της προσωπικής και επαγγελματικής μας εικόνας τόσο στο φυσικό όσο και ψηφιακό περιβάλλον.  Μπορεί να ακούγεται εξεζητημένο σαν όρος αλλά πρακτικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Αποτελεί ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας και είναι το συνώνυμο της φήμης μας.  

Περισσότερα

NAVIGATING CHANGE AND TRANSITION - SKILLS AND STRATEGIES

Η αλλαγή είναι παντού γύρω μας και είναι αναπόφευκτη. Στον κόσμο των επιχειρήσεων τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα από ποτέ. Η ταχύτητα και ο αντίκτυπος των αλλαγών έχουν αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Ό,τι σήμερα θεωρείται επιτυχημένο, αύριο μπορεί να θεωρείται ξεπερασμένο. Η «σταθερότητα» και η «προβλεψιμότητα» φαντάζουν έννοιες ενός μακρινού παρελθόντος. Σήμερα, το «επείγον» είναι ο νέος κανόνας.

Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

TÜV AUSTRIA Academy παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ». Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου λιανικής, πάνω στους τρόπους αντιμετώπισης των δύσκολων πελατών, στην αποφυγή συγκρούσεων και στην εκμετάλλευση αυτών των αντίξοων καταστάσεων για τη δημιουργία ευκαιριών και την προσφορά της απόλυτης εξυπηρέτησης στον επισκέπτη.

Περισσότερα

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο