TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |ISO 27001:2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |ISO 27001:2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |ISO 27001:2013

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βάση των διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης, θα πρέπει αυτό να ελέγχεται και εσωτερικά.
Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν μια από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις κάθε συστήματος διαχείρισης και έναν από τους μηχανισμούς για την επίτευξη του CHECK (Ελέγχου) στον γνωστό κύκλο του Demming (PDCA – Plan Do CheckAct) που έχει ως στόχο την συνεχή βελτίωση.

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές, οι τεχνικές και μεθοδολογίες της εσωτερικής επιθεώρησης, καθώς και οι βασικές απαιτήσεις του ISO 27001. Συγκεκριμένα, μέσα από την θεωρία, μια σειρά παραδειγμάτων και πρακτικών ασκήσεων, οι συμμετέχουν αποκτούν τόσο την θεωρητική βάση για τις αρχές των εσωτερικών επιθεωρήσεων, τον τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης μιας εσωτερικής επιθεώρησης αλλά και πρακτική εξάσκηση για την αποτελεσματική διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Στην εκπαίδευση καλύπτονται και εν συντομία οι απαιτήσεις του Παραρτήματος Α του προτύπου καθώς και κάποιες τεχνικές που αναπτύσσονται στα πρότυπα ISO/IEC 27007:2011 «Guidelines for information security management systemsauditing» και ISO/IEC TR 27008:2011 «Guidelines forauditors on information security controls».
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις σε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι συμβατά με τις απαιτήσεις του ISO 27001:2013.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, βάσει των προτύπων ISO 27001 & ISO 19011.

Πού απευθύνεται: 

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

  • 450,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • 270,00€ (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

  • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

  • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

  • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
  • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο