TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - FORECASTING AND DEMAND PLANNER

FORECASTING AND DEMAND PLANNER

FORECASTING AND DEMAND PLANNER

Η νέα τάξη πραγμάτων έχει αναγκάσει τις  επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Λιανεμπόριο, την χονδρική, τους παραγωγούς, τους διανομείς, τους κατασκευαστές και το ηλεκτρονικό εμπόριο, να εξαρτώνται εξαιρετικά από τον σχεδιασμό της ζήτησης, αλλά και να είναι μόνο επικερδείς και βιώσιμες όσες επιχειρήσεις βελτιώνουν διαρκώς τις στρατηγικές σχεδιασμού της ζήτησης και την ακρίβεια υπολογισμού τους . Για αυτό ξοδεύουν πολύ χρόνο (λειτουργικό κόστος) για να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τα δεδομένα, να αναλύσουν τις πωλήσεις και να βελτιώσουν την πρόβλεψη της ζήτησης και την ακρίβεια σχεδιασμού της ζήτησης.

Πρέπει λοιπόν να  καθορίσουμε ποια είναι η πρόβλεψη της ζήτησης, ο σχεδιασμός και ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους. Όταν αναφερόμαστε σε μια πρόβλεψη ζήτησης, μιλάμε για μια πρόβλεψη της ποσότητας του προϊόντος που πρόκειται να πωληθεί, να μεταφερθεί ή να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ο προγραμματισμός ζήτησης είναι μια διαδικασία προγραμματισμού των μελλοντικών ενεργειών, με βάση μια πρόβλεψη που είχε γίνει προηγουμένως. Τα πλεονεκτήματα μιας ακριβούς πρόβλεψης και σχεδιασμού, φυσικά, περιλαμβάνουν την τάση της αγοράς (Forecasting ) για το τι ο πελάτης σας πρόκειται να ζητήσει από εσάς.

Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές περιόδους, βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες να δίνουν προσοχή στις προβλέψεις και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να τις κάνουν όλο και πιο αποτελεσματικές με σκοπό την μείωση του κόστους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη .

 

Σκοπός

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με:

  • Την οργάνωση και τη διαδικασία προγραμματισμού της ζήτησης και την λογική του σχεδιασμού της σε σχέση με την στρατηγική της εταιρείας και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της
  • Την κατανόηση στρατηγικών διατήρησης προϊόντων π.χ. make-to-stock, make-to-order.
  • Την εφαρμογή του ABC στα προϊόντα
  • Την ανάπτυξη στρατηγικών διανομής προϊόντων και της αποθήκευσης
  • Την πρόβλεψη και την πολιτική διαχείρισης αποθέματος, Στρατηγικές μείωσης αποθεμάτων και της δομής προγραμματισμού της Ζήτησης
  • Τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου πρόβλεψης ενός πιο ρεαλιστικού επιπέδου μελλοντικής ζήτησης για προϊόντα ή / και υπηρεσίες
  • Την κατανόηση των ενεργειών του πελάτη που οδηγούν τη ζήτηση (customer Service)
  • Τα νέα μοντέλα υπολογισμού και τα τεχνολογικά εργαλεία
  • Τα KPI’S
  • Το Demand Planning στο e-commerce

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Supply Chain Directors, Logistics Managers, Οικονομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνση Πωλήσεων. Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με Customer Service, Forecasting & Demand Planners, Προγραμματισμό Παραγωγής, Υπεύθυνους Αγορών, Buyers, Product Managers, καθώς και σε Υπεύθυνους Αποθηκών, Marketing και Πληροφορικής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Διάρκεια: 16 ώρες - Κόστος: 350 ευρώ

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Διονύσης Γρηγορόπουλος , Διευθύνων Σύμβουλος Logistics Way

Διονύσης Γρηγορόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 με πτυχίο Προγραμματιστή Αναλυτή του ΤΕΙ Πειραιά, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  από  το University of Bath.

Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης και διοίκησης αλυσίδων εφοδιασμού, πληροφορικής, πωλήσεων και Management.

Διετέλεσε το 2004 Project Manager για την εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού και διαχείρισης 5.000 οχημάτων για την Ολυμπιάδα του 2004.

Είναι ιδρυτικό μέλος του ITS HELLAS  και διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Logistics (ΕΕL) από το  2006 έως 2012.

Το 2013 πιστοποιήθηκε ως ειδικευμένος συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Μεταφορών & Logistics.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σε ποιούς απευθύνεται

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο