TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - CHANGE MANAGEMENT

CHANGE MANAGEMENT

CHANGE MANAGEMENT 

* παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής.

H TUV AUSTRIA Academy παρουσιάζει το χρήσιμο εκπαιδευτικό σεμινάριο, ‘’ CHANGE MANAGEMENT   (Διαχείριση / Διοίκηση Αλλαγών)’’, ως μέρος της Στρατηγικής Διοίκησης, η εφαρμογή του οποίου έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την διοίκηση ενός οργανισμού και τα στελέχη του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε πρόκληση ή/και αναγκαιότητα για αλλαγές στην λειτουργία, την οργάνωση, τον επιχειρηματικό προσανατολοισμό, την στόχευση, τον ανταγωνισμό.

Συμβάλλει ακόμη, να ξεπεράσει ο οργανισμός κρίσιμες καταστάσεις που δημιουργούνται κατά καιρούς και να αναπτύξει μηχανισμούς που συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων σαν μέρος της επιχειρησιακής του συνέχειας (Business Continuity).

Εισαγωγή

Επιχειρήσεις και οργανισμοί λειτουργούν στην εποχή μας σε ένα εξαιρετικά δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Πλήθος αλλαγών, μεταβολών, μετατροπών σε όλα τα επίπεδα (εργασιακό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, ατομικό, κ.α.) τους αναγκάζει να διερευνήσουν τις προκλήσεις, να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, να ενστερνιστούν κάποια μεθοδολογία αλλαγής και να την υλοποιήσουν. Το πεδίο των αλλαγών μπορεί να είναι, είτε εσωτερικά (νέα διοίκηση, δομή λειτουργίας και κουλτούρα, βελτίωση αποτελεσματικότητας, ορθολογισμό δαπανών, μετατροπή διεξαγωγής διαδικασιών, αλλαγή στρατηγικών στόχων και σκοπών ενός οργανισμού, κ.α.) είτε εξωτερικά του οργανισμού (ανταγωνισμός, τεχνολογία, πολιτικές, κοινωνία, παγκοσμιοποίηση, απειλές και κρίσεις, κ.α.).

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

Με την ολοκλήρωση του οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να μπορούν να:

 • Κατανοήσουν τις προκλήσεις της διαχείρισης των αλλαγών
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις αλλαγές και να διαχωρίζουν αυτές που δημιουργουν αξία
 • Κατανοήσουν τις θεμελιώδης ενέργειες διαχείρισης της αλλαγής
 • Αναπτύξουν πρακτική γνώση στην εφαρμοσιμότητα διαφόρων προσεγγίσεων στη διοίκηση αλλαγών
 • Εντοπίζουν και να καταγράφουν λάθη που συνήθως γίνονται και να προτείνει τρόπους αποφυγής τους
 • Προσαρμόζονται στις αλλαγές
 • Προκαλούν αλλαγές
 • Αναγνωρίζουν τους 3 τύπους και τις 4 αρχές των αλλαγών
 • Κατανοήσουν τα 8 κύρια βήματα που οδηγούν στην αλλαγή (Kotter)
 • Έχουν την ικανότητα να προσδιορίζουν δείκτες (ΚΡΙ) αποτελεσματικότητας στη διαχείριση αλλαγών.

Σε ποιους απευθύνεται

Η μεθοδολογία αυτή, ως εργαλείο διοίκησης έχει αποδειχθεί ότι είναι εφαρμόσιμη σε οργανώσεις, επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, βιομηχανίες, κυβερνητικούς φορείς, ιδρύματα, και άλλες, όλων των μεγεθών και σε όλους τους τομείς.Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη ανωτέρου και ανωτάτου επιπέδου (Προϊστάμενους Τομέων, Διευθυντές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη διοίκησης).

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες)

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η TÜV AUSTRIA Academy, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να σας παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κ.λπ.) για την υποβολή. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) θα πρέπει να γίνει:

 • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται:

 • Μια (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική.

Ακύρωση της συμμετοχής, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο:

 • Πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και
 • Τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Βασίλειος Μπαλτάς, Business Unit Director / Palirria – Bulgaria s.a.

Ο Βασίλειος Μπαλτάς διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης εργοστασιακών και επαγγελματικών χώρων. Υπήρξε για σειρά ετών Διευθυντής εργοστασίων μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποίησε τις σπουδές του σε Γαλλία και Ελλάδα και κατέχει (α) πτυχίο στη Βιομηχανία της Αεροδιαστημικής και προωθητικών κινητήρων(turbojet), από το πανεπιστήμιο Paul Sabatier / Institute of Technology στην Τουλούζη- Γαλλία (β) πτυχίο, Master in Marekting & Communication από το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) '' στην Αθήνα- Ελλάδα.

Γνωρίζει και επικοινωνεί στην Γαλλική και Αγγλική.

Εργάστηκε για περισσότερο από 30 χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ) σαν Διευθυντής Ποιότητας, ακολούθως Διευθυντής του εργοστασίου Αεροκατασκευών και στη συνέχεια Διευθυντής Μάρκετινγκ & Πωλήσεων, και από το 2011 ενσωματώθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας Tata Aerospace – Sikorsky (TASL / India) στην οποία εργάστηκε για 4 περίπου χρόνια (2011–2015) σαν Διευθυντής εργοστασίου και ακολούθως Τεχνικός Διευθυντής, στο πρόγραμμα κατασκευής της ατράκτου των ελικοπτέρων S-92 για την Αμερικανική εταιρεία Sikorsky. Με την επιστροφή στην Ελλάδα (Φεβ. 2015), εργάστηκε σαν Διευθυντικό Στέλεχος (Business Unit Director) σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας (SABO S.A.,  PALIRRIA S.A.) στις οποίες διετέλεσε εξαιρετικό και πρωτοπορειακό έργο στην οργάνωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του στην Αεροπορική Βιομηχανία σε Ελλάδα και Ινδία, έχει συνεργαστεί στενά με τις σημαντικότερες Αεροδιαστημικές παγκοσμίως εταιρείες και οργανισμούς (USAFE, Lockheed Martin, Boeing, GE, P&W, Sikorsky, Hawker Beechcraft, Airbus / EADS, Dassault Aviation, Alenia, THALES , SAAB, EMBRAER, Raytheon, TATA Aerospace, CASA, Diehl Defence GmbH, κ.λπ.) και επέκτησε θεμελιώδεις εμπειρίες στον τομέα της βιομηχανίας αεροναυτικής και του τρόπου λειτουργίας οργανισμών του κλάδου αυτού.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, καθόσον τις εφάρμοσε ευρέως στην πολύχρονη καριέρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις πλέον σύγχρονες επιχειρηματικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, όπως, Kaizen, TPS (Toyota Production System) 5S, zero access, VSM, BSC / KPI, PDCA, OEE, KANBANΚ, Fishbone, Poka Yoke, κ.α. και στις τεχνικές ανάλυσης κινδύνων και σχεδίων μετριασμού-εξάλειψής των (Risk Analysis & Mitigation Plan).

Είναι κάτοχος πτυχίου 6sigma, επιπέδου ΄΄Black Belt holder΄΄ από την General Electric και υπήρξε επικεφαλής της ομάδας εργασίας που πέτυχαν αναγνώριση και απέσπασαν το βραβείο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Αριστείας (EFQM) για την  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και του βραβείου Business Excellence Award για την εταιρεία SABO S.A. αργότερα. Διετέλεσε συντονιστής στην αξιολόγηση κινδύνων και την κατάρτιση του εμπορικού & στρατηγικού σχεδίου στην πρώτη φάση (προετοιμασία φακέλων προτάσεων RFQ) νέων μεγάλων διεθνών έργων για την ΕΑΒ και την ΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄.

Είχε οριστεί ως ειδικός συντονιστής για τη θέσπιση στόχων και δεικτών απόδοσης της εταιρείας (΄΄Tata Aerospace– Sikorsky΄΄ / Ινδία) μέσω της προσέγγισης Balanced ScoreCard & KPI και του σχεδίου παρακολούθησής τους μαζί με την εκπόνηση τεκμηριωμένων (εγγράφων) διαδικασιών.

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο