TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - EFFECTIVE PRICING. STRATEGY & TACTICS

EFFECTIVE PRICING. STRATEGY & TACTICS

Σκοπός - Οφέλη

Το πρόγραμμα εισάγει τους συμμετέχοντες στον πυρήνα και στα μυστικά της στρατηγικής τιμολόγησης, εφοδιάζοντάς τους με τις γνώσεις και τις τεχνικές που απαιτούνται για να τα εφαρμόσουν στην δική τους επιχείρηση. Μέσα από πολλές πρακτικές εφαρμογές, συζήτηση και εμβάθυνση σε επιμέρους ενότητες θα εκπαιδευτούν να:  

  • Εξετάζουν τις πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων τιμολόγησης
  • Αλλάζουν τις αντιλήψεις των πελατών τους ως προς την τιμή και να «καρπώνονται» μεγαλύτερη αξία
  • Διαβλέπουν πότε έχει νόημα να ανταγωνίζονται με βάση την τιμή και πότε όχι, και να καθορίζουν ποιες εναλλακτικές λύσεις απέναντι στον ανταγωνισμό είναι οι πιο κατάλληλες για την επιχείρησή τους
  • Χειρίζονται το «όπλο» της τιμής για να επιτύχουν στρατηγικούς στόχους και όχι «αντιδραστικά» για την επίλυση βραχυπρόθεσμων, περιστασιακών προκλήσεων

Θεματολογία

•     «Τιμή» Vs «Αξία». Είναι μια «Σωστή» τιμή ταυτόχρονα και «Δίκαιη»;

•     Value Creation Vs Value Capture. Γιατί η Δημιουργία Αξίας δεν συνιστά από μόνη της

       Κέρδος;

•     Price Logic & Price Image. Η τιμή στο επίκεντρο της Στρατηγικής Marketing

•     Η  Δυναμική της τιμής ως Συντελεστής Παραγωγής Κερδών

•     Στόχοι Marketing & Στρατηγικές Τιμολόγησης

•     Διαχείριση τιμών στα Στάδια του Κύκλου Ζωής του προϊόντος

•     Μέθοδοι Καθορισμού τιμών. Ποια Κόστη εμπλέκονται στην τιμολόγηση

•     Market - oriented Pricing. Ο παράγοντας «Ζήτηση» και το «Νεκρό Σημείο»

•     Πώς μια τιμή που καλύπτει τα Κόστη μπορεί να Υπονομεύει τα Κέρδη;

•     Πώς μια τιμή για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μπορεί να Υπονομεύει τα Κέρδη;

•     Value-based Pricing. Το «κλειδί» της Εκλαμβανόμενης αξίας

•     Target Pricing Vs Cost - based Pricing. Στόχοι & Margins

•     Τιμολόγηση για Παρακίνηση Ζήτησης & Διάθεση Πλεονάσματος

•     Προσδιορισμός τιμής βάσει προκαθορισμένου ROI

•     Benefit - oriented Pricing. Πώς τα χειροπιαστά Οφέλη οδηγούν σε Υπερκέρδη

•     Competition - based Pricing. Πόσο καλά κατέχετε το …. «παιχνίδι» των τιμών;

•     Differentiated Pricing. Πώς δεν θα … «αφήσετε χρήματα επάνω στο τραπέζι»

•     Product - Line Pricing. Συσχετισμοί & Αλληλεξαρτήσεις

•     Πολιτικές Τιμολόγησης. Εργαλεία & Τεχνικές καθορισμού «Τελικών» τιμών

•     Εκπτώσεις & Κερδοφορία. Σημεία Ελέγχου για την αποφυγή Λαθών που κοστίζουν

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για στελέχη, τα οποία αναλύουν, σχεδιάζουν, προτείνουν και εγκρίνουν την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεών τους. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development, νέους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που λανσάρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά, αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τιμών ή/και, γενικότερα, δυσκολεύονται να «περάσουν» τιμές αντάξιες της πραγματικής «Αξίας» που προσφέρουν.

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Περιλαμβάνονται φάκελος, μπλοκ, στυλό, σημειώσεις, βεβαίωση συμμετοχής.

Διάρκεια: 8 ώρες - Κόστος: 300 ευρώ

 

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και έχει μετεκπαιδευτεί στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης (MBA in Corporate Strategy & Finance) και στο Cambridge Judge Business School (General Management) στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση και διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο