TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - EXPORT LAB 2: Mastering Export Strategy. Εξαγωγικός Σχεδιασμός • Στόχευση Αγορών • Στρατηγική Τοποθέτηση

EXPORT LAB 2: Mastering Export Strategy. Εξαγωγικός Σχεδιασμός • Στόχευση Αγορών • Στρατηγική Τοποθέτηση

Σκοπός - Οφέλη

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο συστηματικής εξαγωγικής δράσης για τους επιχειρηματίες που βλέπουν ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές αλλά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να τις αξιοποιήσουν. Οι δύο αυτές ημέρες τους ανοίγουν τον δρόμο. Τους παρέχουμε την αναγκαία οπτική και μεθοδολογία, σύγχρονες πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία, βοηθώντας τους ουσιαστικά να ξεκινήσουν σωστά τις εξαγωγές τους, και ειδικότερα:

-  να διακρίνουν κατά πόσο είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις εξαγωγές 

-  να στοχεύσουν αγορές με πραγματικές δυνατότητες για τα προϊόντα τους, και

-  να χτίσουν μια βιώσιμη ανταγωνιστική θέση σε αυτές

Θεματολογία

Α. Εξαγωγική Προετοιμασία, Εργαλεία  Έρευνας, Επιλογή «Αγορών - Στόχων»

Στο 1ο μέρος του προγράμματος βοηθάμε τον δυνητικό εξαγωγέα να διακρίνει τις πραγματικές εξαγωγικές του δυνατότητες. Αναμφίβολα, όλοι θέλουν να εξάγουν! Είναι όμως έτοιμοι; Είναι τα προϊόντα τους κατάλληλα για εξαγωγή; Στη συνέχεια, του παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διερεύνησης και ανάδειξης των καλύτερων αγορών για τα προϊόντα του. Από πού θα ξεκινήσει;  Ποιες αγορές θα εξετάσει και σε ποιες τελικά θα εστιάσει; Ποια εργαλεία και μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσει για την ανάδειξή τους;

 • Θέλω να Εξάγω. Είμαι Έτοιμος; Από πού θα Ξεκινήσω;
 • Ανάλυση Μικρο – Ανταγωνιστικότητας
 • «Stress Test» Προϊόντος
 • Άξονες Εξαγωγικής Στοχοθέτησης - το Πλαίσιο των Αποφάσεων
 • Ποιες είναι Καλύτερες Ξένες Αγορές για τα Προϊόντα μου;
 • Ποιες Πληροφορίες χρειάζομαι για να στηρίξω τις αποφάσεις μου; Πού θα τις βρω;
 • Έρευνα Ξένων Αγορών. Μέθοδοι & Εργαλεία
 • Πηγές Εξαγωγικής Πληροφόρησης, Αξιοποίηση Διαδικτύου, χρήσιμες Ιστοσελίδες
 • Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Υποψήφιων Αγορών
 • Προσδιορισμός «Αγορών - Στόχων»
 • Χτίσιμο Ανταγωνιστικής Θέσης

Β. Go-to-Market Strategy. Είσοδος στην Αγορά & Στρατηγική Τοποθέτηση

Αφού επιλέξουν την χώρα και το τμήμα της αγοράς στην ξένη χώρα που θέλουν να διεκδικήσουν, πρέπει να προσαρμόσουν αποτελεσματικά το Μείγμα Εξαγωγικού Marketing στις συνθήκες της «εκεί» αγοράς. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες, ο «εκεί» ανταγωνισμός, τα υπάρχοντα δίκτυα διανομής και τα διαθέσιμα «Μέσα» αποτελεσματικής προβολής και επικοινωνίας είναι λίγοι μόνο από τους παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψιν τους, πριν αποφασίσουν την στρατηγική Marketing με την οποία θα επιδιώξουν να κερδίσουν το επιθυμητό μερίδιο της «αγοράς-στόχου». Στο 2ο μέρος του προγράμματος εστιάζουμε στις επιμέρους αποφάσεις και τακτικές που κατέχουν κεντρική θέση στην προσπάθειά τους αυτή, κρίνοντας την επιτυχία της.

•  Μοντέλα Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές. Προϋποθέσεις & Δεσμεύσεις

•  Διαμόρφωση Εξαγωγικού Μείγματος Marketing

•  Κάλυψη Αγοράς. Αξιολόγηση Έκτασης & Ποιότητας Διανομής

•  Ποιο «Κανάλι» ταιριάζει καλύτερα στο Προϊόν μου και τις Δυνατότητές μου;

•  Αντιπρόσωποι & Διανομείς. Τι προσφέρουν και τι ζητούν; Κριτήρια Επιλογής

•  Ανάπτυξη Εξαγώγιμου Προϊόντος. Τυποποίηση ή Προσαρμογή;

•  Σχεδιάζοντας την «Πρόταση Αξίας» - Διαστάσεις Ανταγωνιστικότητας

•  Επωνυμία - Brand. Δημιουργία Υπεραξίας & Στρατηγικές Διαχείρισης

•  Στόχοι Διεθνούς Επικοινωνίας. Τι Μήνυμα θα στείλετε στο «εκεί» κοινό σας;

•  Ποια «Μέσα» θα χρησιμοποιήσετε; Δημιουργία Πλάνου Προώθησης

•  «Λογική» & Αποφάσεις Εξαγωγικής Τιμολόγησης. Από ποια «Αφετηρία» θα ξεκινήσω;

•  Παράγοντες που καθορίζουν τις Τιμές και την Κερδοφορία

•  Είναι μια «Σωστή» τιμή ταυτόχρονα και «Δίκαιη»;

•  Στόχοι Εξαγωγικού Marketing & Στρατηγικές Τιμολόγησης

•  Πως ενσωματώνονται οι Εμπορικοί Όροι Incoterms ® 2010 στις Τιμές Εξαγωγής

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development που θα ασχοληθούν με τις εξαγωγές, συμβούλους και επιστήμονες που θέλουν να εξειδικευθούν στο Διεθνές Εμπόριο και, κυρίως, σε νέους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες που θέλουν να ανοιχτούν στο εξωτερικό αλλά δεν γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τα μυστικά της επιτυχημένης εξαγωγικής ανάπτυξης.

Κόστος: 450 ευρώ

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

Περιλαμβάνονται φάκελος, μπλοκ, στυλό, σημειώσεις, βεβαίωση συμμετοχής.

Σχετικά με τον Εισηγητή

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy, CJBS - GMCA

International Scale-up Specialist & Corporate Trainer

Ο Γιώργος Ζερίτης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση στο Strathclyde Business School της Γλασκώβης – MBA in Corporate Strategy & Finance – και στο Cambridge Judge Business School – Certificate in General Management – στους τομείς Strategic & Performance Management, Corporate Investment και Organisational Innovation.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική προϋπηρεσία στους τομείς Sales, Marketing, Operations και International Business Development σε περιβάλλοντα Β2Β, FMCG, B2C & EPC, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα σε έναν ευρύ αριθμό διεθνών αγορών.
Συνεργάστηκε με διεθνοποιημένες Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες επίτευξης και διαχείρισης οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας, χώρας και region. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε χώρες της κεντρικής και Ν.Α Ευρώπης όπου, ως Management Team μέλος, είχε hands-on συμβολή σε επιτυχημένα acquisition & restructuring projects ηγέτιδων στους κλάδους τους βιομηχανιών, αναλαμβάνοντας την αναδιοργάνωση - διοίκηση των εμπορικών τους διευθύνσεων, το στήσιμο των εξαγωγικών τους τμημάτων και την εκπαίδευση των στελεχών τους. 
 

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο