TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - DPO EXECUTIVE (DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE TRAINING PROGRAM)

DPO EXECUTIVE (DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE TRAINING PROGRAM)

DPO EXECUTIVE (DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE TRAINING PROGRAM)

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation (GDPR)].  Ο Κανονισμός και ο πρόσφατα ψηφισθείς Ν 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019) για τα μέτρα εφαρμογής του Καν (ΕΕ) 2016/679 αφορούν οριζόντια κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας και, βέβαια, όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, στις περιπτώσεις που εκτελείται μερική ή ολική, αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το υψηλό μέγεθος των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων τον τοποθετεί στην καθημερινή ατζέντα της ανώτατης διοίκησης κάθε εταιρείας. Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθίσταται υποχρεωτικός ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Προκειμένου να μπορεί ένα στέλεχος να φέρει εις πέρας αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα καθήκοντα θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες.


Ποιοι είμαστε και τι προσφέρουμε;


Η TÜV AUSTRIA ACADEMY αποτελεί έναν καταξιωμένο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό, μέλος του TÜV AUSTRIA GROUP, που παρέχει πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μια ευρεία γκάμα θεματικών ενοτήτων. Έχει μέχρι σήμερα εκπαιδεύσει περισσότερα από 95.000 στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής καθώς και της Λατινικής Αμερικής.


Η DPO ACADEMY (Ακαδημία DPO) αποτελεί έναν εξειδικευμένο πάροχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και για τον εξειδικευμένο ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).


Η TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με την DPO ACADEMY διοργανώνουν από κοινού ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (DPO EXECUTIVE) προετοιμασίας στελεχών για την ανάληψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Η DPO ACADEMY αποτελεί έναν εξειδικευμένο πάροχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων καθώς και για τον εξειδικευμένο ρόλο του DPO (Data Protection Officer).

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με την DPO ACADEMY διοργανώνουν από κοινού ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (DPO EXECUTIVE) για την προετοιμασία στελεχών για την ανάληψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).

Το DPO EXECUTIVE είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αγοράς και ένα από τα ελάχιστα προσφερόμενα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που ξεχωρίζει για την πληρότητα της θεματολογίας του.
Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν, στις εξετάσεις πιστοποίησης για την τεχνική επάρκεια του DPO. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις αποκτούν το πιστοποιητικό DPO EXECUTIVE by TÜV AUSTRIA, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και προσφέρει μια σημαντική δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, καθώς αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη αντικειμενική απόδειξη για τη γνώση του κανονισμού και των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων του  DPO EXECUTIVE.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

► Ανάλυση και κατανόηση των απαιτήσεων και των ενεργειών, που απορρέουν από τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον Ν 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019).
► Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών.
► Αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

► Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
► Σχεδιασμός και υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών.
► Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Privacy Impact Assessment - PIA).
► Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Incident Response Plan).

► Δημιουργία και υλοποίηση του κατάλληλου πλάνου συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό.

► Παρακολούθηση της συμμόρφωσης από την θεωρία στην πράξη.
► Πρακτικά παραδείγματα.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Aπευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη κατέχoυν ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε οργανισμούς/επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε ΙΤ Security Directors, IT Managers, CISO (Chief Information Security Officers), στελέχη νομικών και δικηγορικών γραφείων, αποφοίτους νομικών σχολών και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους.
Οι θεματικές ενότητες γνώσεις του προγράμματος καλύπτουν τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων  - DPO EXECUTIVE». 
Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA HELLAS δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να μετέχουν στις εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων «DPO EXECUTIVE» που είναι το πρώτο διαπιστευμένο στην Ελλάδα, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Όσοι επαγγελματίες πιστοποιηθούν ως «Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων - DPO EXECUTIVES» αποδεικνύουν τεκμηριωμένα το αποδεκτό επίπεδο των προσόντων τους στην αγορά εργασίας και στους δυνητικούς εργοδότες τους.


ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
To αρχικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος DPO Executive είναι 1800€.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό TÜV AUSTRIA ACADEMY/ DPOACADEMY παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε αυτό το κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων DPO EXECUTIVE by TÜV AUSTRIA. Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι 250€.

Ειδική εκπτωτική πολιτική εφαρμόζεται για early bird fee (20 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος με την προϋπόθεση της εξόφλησης της συμμετοχής ή προκαταβολής  μεγαλύτερη από το 50% του κόστους συμμετοχής) με προσφερόμενη έκπτωση 30%, υπάρχοντες πελάτες της TÜV AUSTRIA ACADEMY/TÜV AUSTRIA HELLAS & DPO ACADEMY!

Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κλείσιμο θέσεων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την TÜV AUSTRIA ACADEMY, Τηλ. 2105220920 και στο e-mail: training@tuv.at  

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, παροχής πληροφοριών και κλείσιμο θέσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης: TÜV AUSTRIA HELLAS, κα Μαρία Χριστοφή, Τηλ. 2105220920, εσωτερικό: 115, e-mail: Maria.Xristofi@tuv.at

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του σχήματος DPO EXECUTIVE απευθυνθείτε εδώ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

TÜV AUSTRIA HELLAS

  • Αργυρώ Χατζοπούλου, ISMS & Privacy Lead Auditor, CISA, CSX(P), CSA STAR, ISEB BCMP, PRINCE(P)
  • Κωνσταντίνος Στασινόπουλος, LLM Information Technology & Telecoms, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Corporate & E-Business Lawyer, DPO certified ISO/IEC 17024

DPO ACADEMY

  • Γιάννης Γιαννακάκης, Συνιδρυτής G+P Law, Δικηγόρος , CFE, CIPP/E, CIPM, Ιδρυτικό Μέλος Ακαδημίας DPO
  • Δημήτρης Γεωργόπουλος, Ιδρυτής - CEO, Rethink Business Lab, C/DPO & Ιδρυτικό Μέλος Ακαδημίας DPO
  • Νίκος Γεωργόπουλος, Πιστοποιημένος Cyber Insurance Risk Manager (CyRM) & Cyber Risks Advisor, C/DPO, Cromar Insurance Brokers, Lloyd's Coverholder & Ιδρυτικό Μέλος Ακαδημίας DPO
  • Κωνσταντίνος Παπαδάτος, Information Security Executive, MSc Infosec CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Πρόεδρος του (ISC)Hellenic Chapter, Ιδρυτικό Μέλος Ακαδημίας DPO
  • Νίκος Η. Λουκάς, Συνιδρυτής STREAMLINE Training & Consulting, MSc, PhD, C/DPO, Prince2/P, Ιδρυτικό Μέλος Ακαδημίας DPO

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα που ορίζονται στο σχήμα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων DPO Executive by TÜV AUSTRIA και προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.


 

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη κατέχoυν ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε οργανισμούς/επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε ΙΤ Security Directors, IT Managers, CISO (Chief Information Security Officers), στελέχη νομικών και δικηγορικών γραφείων, αποφοίτους νομικών σχολών και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους.

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο