TÜV AUSTRIA Academy - Ενημέρωση: Νέα - CRISIS MANAGEMENT

CRISIS MANAGEMENT

Νέα

19.04.2019

H TUV Austria Hellas σε συνεργασία με την DEFINE SOLUTIONS Ltd παρουσιάζει το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων. Ποιά βήματα και τεχνικές πρέπει να γνωρίζουν τα στελέχη οργανισμών και εταιριών”.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Τα τελευταία 10 χρόνια απασχόλησαν την κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ περισσότερες από 220 σοβαρές εταιρικές κρίσεις (παράνομες ή ανήθικες πρακτικές, αδιαφάνεια, ανάκληση προϊόντων, βλάβη δημόσιας υγείας, κλοπή προσωπικών δεδομένων, ενεργειακή μόλυνση, βλαβερά τρόφιμα κλπ). Πολύ συχνά η νομοθεσία και τα κανονιστικά πλαίσια παραβιάζονται και οι εταιρίες μοιάζουν αδύναμες να ανταποκριθούν. Η σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση, η κοινωνική υπευθυνότητα, η Φήμη και Πελατεία μιας εταιρίας αποδομούνται εύκολα μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Ο αρνητικός αντίκτυπος μπορεί να αλλοιώσει συθέμελα τη συμπεριφορά, τη λειτουργία, τις σχέσεις με τους συνεργάτες και εταίρους, τις πωλήσεις και το μέλλον της εταιρίας.

 

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο κρίσιμα. Μπαίνοντας στην οικονομική “μετα-κρίσης” εποχή εκτός από τις αναπτυξιακές προσπάθειες των χιλιάδων μεγάλων επιχειρήσεων και των εταιριών/οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος (με πάνω από 500 άτομα προσωπικό), οι απαιτήσεις καλών πρακτικών είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Οι φορείς ρύθμισης, επενδυτές, εταίροι, εργαζόμενοι, πελάτες και μέσα ενημέρωσης αναζητούν και αναμένουν από κάθε εταιρία βιώσιμη, διαφανή, ποιοτική, ασφαλή, ωφέλιμη και οργανωμένη πορεία προς όφελος της Κοινωνίας των Πολιτών και των εμπλεκομένων μαζί της. Και δυστυχώς δεν είναι λίγα τα περιστατικά (τρόφιμα, ασφάλεια, περιβάλλον, βιομηχανία).

Όμως στη διαχείριση μιας κρίσης φαίνεται έμπρακτα και δημόσια η Ηγεσία, η κουλτούρα και οι αξίες της εταιρίας σε δεκάδες ακροατήρια. Κρίσεις μπορεί να προκύψουν σε όλα τα στάδια επιχειρηματικής λειτουργίας, από την αποκομιδή και συλλογή πρώτων υλών έως την ώρα της κατανάλωσης και μέχρι το δίκαιο εσωτερικό χειρισμό των εργαζομένων. Στην εποχή των μεγάλων αντιθέσεων, των social media, των οργανωμένων συμφερόντων και των ιδιότυπων θεματικών κοινοτήτων οι φωνές είναι πιο δυνατές, οι άνθρωποι πιο επιθετικοί και οι εταιρίες βρίσκονται στο στόχαστρο πολλών.

 

Ο σκοπός του ειδικού σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει και να εκπαιδεύσει τα στελέχη των επιχειρήσεων με τις τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και συγκεκριμένα στα εξής θέματα:

  • την κατανόηση εννοιών, αρχών, και πρακτικών σε θέματα κρίσεων
  • την αποτύπωση και αναγνώριση κινδύνων (διαρκής ετοιμότητα)
  • την αναγνώριση «καλών πρακτικών» και την εξάσκηση στην αποτελεσματική διαχείριση
  • τις 20 πιο επείγουσες ενέργειες προετοιμασίας και αντιμετώπισης της κρίσης
  • την οργανωτική ετοιμότητα και την διατήρηση της Εμπιστοσύνης προς την εταιρία
  • την κατανόηση των απαιτούμενων ενεργειών εξομάλυνσης, διαφάνειας, ενημέρωσης
  • τη διαχείριση και ενημέρωση εσωτερικών και ειδικών κοινών-στόχος
  • τη διαχείριση ενός πραγματικού case διαχείρισης από τους συμμετέχοντες

 

 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων (marketing) Προϊόντος και Παραγωγής, Διευθύνσεων Εταιρικών θεμάτων, Επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και τις ομάδες που χειρίζονται προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής υπευθυνότητας, ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στελέχη Επενδυτικών Τμημάτων και Σχέσεων με επενδυτές, αναλυτές και φορείς (κυρίως για εισηγμένες εταιρίες).

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα (διαφάνειες σε ελληνική και αγγλική γλώσσα).

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 ώρες (χωρίς case studies) και 16 ώρες (με πολλά παραδείγματα κακής και καλής διαχείρισης κρίσεων και συζήτηση επ’ αυτών).

 

Κόστος συμμετοχής: 250€ (8hrs) – 400€ (16hrs)

 

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει  με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο