TÜV AUSTRIA Academy - Υπηρεσίες: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation -GDPR-).
O κανονισμός αυτός καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) που ισχύει σήμερα και βάσει του οποίου έχει προκύψει ο Νόμος 2472/1997 του Ελληνικού κράτους. Βάσει του νομικού συστήματος της ΕΕ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί είναι γενικής εφαρμογής, υποχρεωτικοί και άμεσα εφαρμόσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους.
Ο νέος κανονισμός αφορά οριζόντια κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας και, βέβαια, όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Ο κανονισμός τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εκτελείται μερική ή ολική, αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων (μέχρι 20 εκ. Ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην καθημερινή ατζέντα της ανώτατης διοίκησης κάθε εταιρείας.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ποιοι είμαστε;

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY αποτελεί έναν καταξιωμένο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό, μέλος του TÜV AUSTRIA GROUP, που παρέχει πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μια ευρεία γκάμα θεματικών ενοτήτων. Έχει μέχρι σήμερα εκπαιδεύσει περισσότερα από 95.000 στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής καθώς και της Λατινικής Αμερικής.
Η DPO ACADEMY αποτελεί έναν εξειδικευμένο πάροχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων καθώς και για τον εξειδικευμένο ρόλο του DPO (Data Protection Officer).
Η TÜV AUSTRIA ACADEMY ενώνει τις δυνάμεις με την DPO ACADEMY για να σας προσφέρουν ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Το σεμινάριο με τίτλο «General Data Protection Regulation – GDPR» - «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

► Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
► Πεδίο Εφαρμογής
► Απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό.
► Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).
► Σχεδιασμός απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
► Κανονισμός και πιστοποίηση.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών, συμβούλους επιχειρήσεων και σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού οι οποίες αναλύονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα παρακολούθησης. Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα με τη σφραγίδα αξιοπιστίας, ποιότητας και διεθνούς αναγνωρισιμότητας δύο κορυφαίων διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών.
Η ομάδα των εισηγητών αποτελείται από εξειδικευμένα και αναγνωρισμένα από την αγορά στελέχη τόσο από το νομικό χώρο, όσο και από το χώρο της ασφάλειας πληροφοριών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες και το κόστος συμμετοχής είναι: 250€.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό TÜV AUSTRIA ACADEMY/ DPOACADEMY παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ειδική εκπτωτική πολιτική εφαρμόζεται για early bird fee (20 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος με την προϋπόθεση της εξόφλησης της συμμετοχής ή προκαταβολής  μεγαλύτερη από το 50% του κόστους συμμετοχής) με προσφερόμενη έκπτωση 30%, υπάρχοντες πελάτες της TÜV AUSTRIA ACADEMY/TÜV AUSTRIA HELLAS & DPO ACADEMY με προσφερόμενη έκπτωση 15% καθώς και ειδικές εκπτώσεις για ομαδικές εγγραφές από τον ίδιο οργανισμό (άνω των 2 συμμετοχών στο ίδιο σεμινάριο). Ρωτήστε μας!

Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κλείσιμο θέσεων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την TÜV AUSTRIA ACADEMY, Τηλ. 2105220920 εσωτ. 216 ή 224 και στο e-mail: training@tuv.at  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

Πληροφορίες

Ρωτήστε μας για το σεμινάριο

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα βασικά θέματα και τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού, όπως:

  • Εισαγωγή στο νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
  • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).
  • Απαιτήσεις συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό.
  • Σχεδιασμός απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών, συμβούλους επιχειρήσεων και σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού οι οποίες αναλύονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα παρακολούθησης. Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα με τη σφραγίδα αξιοπιστίας, ποιότητας και διεθνούς αναγνωρισιμότητας δύο κορυφαίων διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών.

Στοιχεία καταρτιζόμενου:

Επιθυμώ γεύμα για χορτοφάγους
Webinar σεμινάριο
Στοιχεία εταιρείας:

Επιθυμώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.45%)
Η εταιρεία είναι ήδη πιστοποιημένη από την TÜV AUSTRIA Hellas
-
* Απαραίτητο πεδίο